Den Dekker heeft als duurzaamheidsdirecteur van de haven de verantwoordelijkheid over energie, klimaat en circulariteit. Hij vervangt vanaf juni Dick Engelhart, die met pensioen gaat en die ‘development’ en ‘nautical operations’ in zijn portefeuille heeft.

Met de aanstelling van de 31-jarige Maarten den Dekker als Chief Sustainability Officer (CSO) kiest het havenbedrijf ook voor verjonging in de bestuurskamer. Maarten is bijna zes jaar aan boord bij het havenbedrijf en mede verantwoordelijk voor de strategische stappen die in de afgelopen jaren bij North Sea Port als duurzame haven zijn gezet. Daarnaast is hij een klein jaar werkzaam als directeur van het Nederlandse deel van Smart Delta Resources (SDR), een rol die hij zal blijven vervullen.

North Sea Port creëert met de functie van Chief Sustainability Officer een nieuwe bestuursfunctie. Waarom is dat nodig?

Duurzaamheid is een rode draad in het strategisch plan van de haven, Connect 2025. Het komt op veel plekken terug. De opgave is groot: de havenindustrie hier stoot nu 22 miljoen ton CO2 uit, dat moet naar nul. En ook de grondstoffen moeten verduurzamen om te komen tot een circulaire economie. Dat biedt ook veel kansen voor een nieuw type industrie. We staan op een kantelpunt. De komende jaren wordt er veel gebouwd en geïnvesteerd. De industrie moet meebewegen. In 2030 moet al zo’n 40% tot 55% van de reductie zijn gerealiseerd. We zien het belang hiervan en dat moet ook op bestuursniveau worden verankerd.

Wat wordt uw taak als CSO?

Er zijn drie programma’s waar ik straks de verantwoordelijkheid voor draag: energie, klimaat en circulatie. En natuurlijk heb ik ook een brede bestuursverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de gehele organisatie. Binnen de energietransitie kijk je naar het terugbrengen van de CO2-uitstoot, dat heeft de meeste impact op het klimaat. Dan hebben we een paar sporen, waaronder de focus op waterstof, elektrificeren en het afvangen en opslaan van CO2. De andere grote transitie waar we voor staan heeft te maken met onze grondstoffen. We bouwen de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen af en vormen de basis voor een circulaire samenleving. Circulair werken heeft óók een impact op de CO2-uitstoot, dus daar zit zeker synergie.

Lopen er al verduurzamingstrajecten in het havengebied?

Zeker. In eerste instantie gaan de grootste klappen op korte termijn gemaakt worden op het gebied van CCS, wat staat voor ‘carbon capture and storage’. Bedrijven zoals DOW, Yara en ArcelorMittal zijn daarmee mee bezig. Zij hebben hele concrete plannen, gaan grote investering doen. De komende vijf jaar gaat dat tot een reductie van vele miljoenen tonnen CO2 leiden.

Daarnaast gebeurt er veel op het gebied van waterstof en de import van ammoniak bijvoorbeeld. Ook dat zal een bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot, waarvan de impact over tijd fors zal toenemen. En dan nog elektrificatie, wat ik zie als een belangrijke eindoplossing. Kijk bijvoorbeeld naar DOW; zij zetten nu eerst in op CCS om de uitstoot omlaag te krijgen. Op langere termijn kijken ze naar elektrificatie. Dan hebben ze geen fossiele brandstof nodig om de hoge temperaturen te kraken en dan wordt die CCS ook minder belangrijk. De industrie staat op een kantelpunt om al deze projecten en investeringen tot realisatie te brengen. Mijn aanstellingsperiode van zes jaar valt daar mooi mee samen. Dit is de periode waarin we het verschil gaan maken.

Dit zijn vooral voorbeelden van wat er in de industrie gebeurt. Wat doet het havenbedrijf zelf aan verduurzaming?

De rol die wij hebben is vooral die van verbinder. Ons strategische plan heet niet voor niets Connect 2025. We zijn niet alleen beheerder en zorgen er niet alleen maar voor dat schepen veilig in en uit de haven kunnen varen. We spreken met alle partijen: Gasunie, Tennet, onze industrie, milieuorganisaties en meer. We weten wat er spelen bij de klant; we kennen het terrein, de stakeholders, de bedrijven. Zo leggen we verbindingen tussen al die partijen. De transitie waar we nu midden in zitten vragen om samenwerking, bedrijven kunnen dit niet alleen.

Wat gebeurt er met de portefeuilles development en nautical operations van uw voorganger?

Port development past goed bij mijn portefeuille. Port operations valt straks onder de COO. Wat mij betreft een logische indeling. Qua development willen we stevig inzetten op voldoende ruimte, zowel milieuruimte rondom het stikstofdossier, als fysieke ruimte. Hier zit nu eenmaal industriële- en havenactiviteiten met een impact op de omgeving. Wij moeten er voor zorgen dat dat goed kan en goed georganiseerd is in onze haven. Ik woon hier zelf ook in de regio en ik ben blij dat ik deze functie met deze invulling op mijn geboortegrond kan vervullen.

Heeft North Sea Port voldoende ruimte voor de transitie?

Als je kijkt naar de transitie waar we voor staan, bijvoorbeeld naar het circulaire vraagstuk, dan is er simpelweg ruimte en goede infrastructuur nodig. Als je plastics of staal vanuit andere plekken in Europa naar North Sea Port brengt, moet die infrastructuur op orde zijn. We hebben relatief veel ruimte beschikbaar, maar dat moet ook in toekomst zo zijn. In onze haven komen waterstoffabrieken, import- en exportterminals, hoogspanningsstations, fabrieken voor duurzame brandstoffen, mogelijk zelfs kerncentrales en vergeet niet dat veel windparken op zee gebouwd worden vanuit North Sea Port. Die activiteiten hebben we nodig om de transitie mogelijk te maken, maar dat vraagt om ruimte.

U blijft ook directeur van Smart Delta Resources. Gaat dat samen met de bestuursfunctie bij NSP?

Smart Delta Resources (SDR) is hét samenwerkingsverband tussen haven, industrie, kennisinstellingen en andere partijen in de regio. Het mooie is dat we binnen de samenwerkingen dingen realiseren die het bedrijf zelf overstijgen. De koers van SDR wordt bepaald door alle leden, het is niet louter North Sea Port die de koers bepaald.  SDR is vanuit Den Haag dan ook formeel aangesteld als onafhankelijk aanspreekpunt voor het cluster. Mijn dubbelrol past heel goed naast elkaar. Uiteraard ben ik altijd expliciet over welke pet ik op welk moment op heb.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement