Daarbij wordt ook gekeken naar een mogelijke participatie door de mainport in de Limburgse regionale luchthaven.

Dat schrijft de Limburgse gedeputeerde Stephan Satijn, verantwoordelijk voor de luchthaven, in een brief aan het parlement van de provincie. Een mogelijke deelname in het aandelenpakket van MAA heeft de goedkeuring nodig van de provincie, dat eigenaar is van MAA.

De aankondiging komt op een moment dat Limburg een besluit moet nemen over de toekomst van de regionale luchthaven. Daarbij liggen onder meer een scenario voor sluiting op tafel en een optie om van MAA een vrachtvliegveld te maken. Het Limburgs parlement zal voor de zomer van 2022 een besluit moeten nemen over de toekomst van MAA, waarbij het initiatief van Schiphol ook nog een belangrijke rol kan spelen.

Satellietluchthaven

De komende gesprekken tussen Schiphol en MAA worden verwelkomd door ACN, de Nederlandse belangenorganisatie van de luchtvrachtsector. Zij dringen al enige tijd aan op een nauwe samenwerking tussen Schiphol en Maastricht Airport, de tweede luchthaven in Nederland op vrachtgebied. Het gaat er daarbij vooral om voldoende ruimte in Nederland te behouden voor vrachtvluchten door de beschikbare schaarse luchthaveninfrastructuur beter te benutten. MAA zou daar als satellietluchthaven van Schiphol een grotere rol kunnen krijgen. In het verleden moesten vrachtmaatschappijen uitwijken naar het buitenland door een gebrek aan slots op Schiphol.

‘Dit is goed nieuws voor de Nederlandse luchtvrachtsector’, aldus directeur Maarten van As van ACN. ‘De vraag naar vrachtcapaciteit is in Nederland al jaren groter dan het aanbod en een sterk MAA is daarom belangrijk. Door de snelle ontwikkeling van de luchtvrachtsector op een aantal vlakken zoals e-commerce en het groeiend belang van vrachtvluchten gedurende de coronacrisis is het verkennen van een samenwerking tussen de twee luchthaven juist belangrijk.’

Nationale rol

Maastricht Airport is met een tonnage van 135.00 ton (2020) de tweede vrachtluchthaven van Nederland en heeft blijkens de laatste luchtvrachtnota van het kabinet een ‘nationale rol’ op vrachtgebied. Schiphol Group is al financieel betrokken bij de regionale luchthavens van Rotterdam (100%), Eindhoven (50%) en Lelystad (100%).

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement