Vergeleken met een jaar geleden betekent dit nieuwe dieptepunt een tariefvermindering van 40% en Clive Data verwacht dat het einde van de prijsdalingen nog lang niet in zicht is. Volgens de marktconsultant lijken expediteurs en airlines steeds meer in paniek te raken op zoek naar lading, die er eigenlijk niet is. Die angst wordt nog eens aangewakkerd door het naderende vakantieseizoen, waardoor traditioneel de mondiale vraag naar luchtvrachtcapaciteit nog verder wegzakt. Ook is er het groeiende besef onder de airlines en expediteurs dat er aan het eind van dit jaar geen piekseizoen zal zijn, aldus Clive.

Prijzenoorlog

Daarnaast is er in de vorm meer belly-capaciteit op de passagiersvliegtuigen extra vrachtruimte toegevoegd aan de markt, dat een drukkend effect heeft op de tarieven.
Het gevolg is dat de sector mogelijk aan de vooravond staat van een prijzenoorlog waarbij bedrijven elkaar onderbieden om vrachtzendingen binnen te halen.

Tot nu toe is zo’n prijzenslag, zoals in de containervaart, nog uitgebleven ofschoon de luchtvrachttarieven vergeleken met een jaar geleden met 40% zijn gedaald. Dat kan volgens luchtvrachtexpert Niall van de Wouw van Data Clive Services, snel veranderen nu de vraag naar capaciteit in de markt blijft afnemen en airlines en expediteurs niet langer de zenuwen onder controle hebben en kiezen voor een verdere verlaging van de prijzen.

Kortingen verladers

Hij wijst erop dat er ‘veel ambitieuze expediteurs’ in de markt zijn die willen groeien, maar dat niet kunnen met hun bestaande klantenbestand omdat de vraag er niet is. Zij kijken nu met argusogen naar de ladingpakketten van de concurrentie.

Deze honger naar vracht drukt de prijzen. Tegelijkertijd zien verladers ook dat ze in de reguliere tariefonderhandelingen met hun logistiek dienstverleners door het lage vrachtaanbod en dalende prijzen weer stevige kortingen op de oude tarieven kunnen bedingen. Samen met de ladinghongerige expediteurs belooft dat weinig goed voor de winstmarge van de expediteurs en airlines..

Dalende beladingsgraad

Terwijl de tarieven verder dalen en de capaciteit toeneemt, is het ladingaanbod in mei van dit jaar met 1% marginaal gedaald, laten de vrachtcijfers van Clive Data Services zien. Volgens de vrachtanalist is dat de laagste volumedaling over de laatste twaalf maanden een eigenlijk een goed teken, maar heeft het niet gezorgd voor rust in de markt. Dat komt hoofdzakelijk omdat de beschikbare vrachtruimte in diezelfde tijdsperiode met 14% is toegenomen.

Minder vraag en meer aanbod heeft er dan ook voor gezorgd dat de mondiale beladingsgraad in de luchtvracht is gedaald met 5 procentpunt naar 55% in een jaar tijd. De verwachting is dat die de komende tijd verder weg zal zakken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement