In een vooruitblik op de resultaten dit jaar, zegt de Duitse rederij te verwachten dat die geleidelijk zullen ‘normaliseren’. De brutowinst (ebit) zal naar verwachting rond de drie miljard euro uitkomen, tegen 17,5 miljard in het afgelopen jaar. Voor de operationele winst (ebitda) gaat Hapag uit van een bandbreedte van vier tot zes miljard euro.

Daarbij houdt Hapag de nodige slagen om de arm, ‘gezien de aanhoudende oorlog in Oekraïne en andere geopolitieke conflicten, evenals de gevolgen van hoge inflatie’. Onzekere factor is ook de hoogte van de brandstofkosten, die in de eerste helft van vorig jaar een recordniveau bereikte van meer dan duizend dollar per ton voor zwavelarme stookolie. Sindsdien is die weer ongeveer gehalveerd.

Monsterwinsten

Topman Rolf Habben Jansen omschrijft het afgelopen jaar als ‘zeer succesvol met uitzonderlijk sterke resultaten’. De rederij heeft dankzij de monsterwinsten van de afgelopen twee jaar een forse financiële buffer kunnen opbouwen. Hij zegt verder dat de ‘de kwaliteit van de dienstverlening is verbeterd en de efficiëntie van de vloot is vergroot’.

De omzet nam vorig jaar met 54% toe tot 34,5 miljard euro. Dat was vrijwel volledig te danken aan de stijging van de tarieven, want het vervoerde volume nam ten opzichte van 2021 slechts een fractie (0,3%) toe tot 11,84 miljoen teu. Hapag factureerde daar gemiddeld 2863 dollar per teu voor, 43% meer dan de 2003 dollar van 2021.

Tarieven

De groep wijst erop dat de (spot)tarieven tegen het eind van het jaar al fors waren gedaald als gevolg van afnemende congestie in havens en verminderde vraag. Ook Hapag voelt de omhoog geschoten inflatie aan den lijve. De totale transportkosten stegen met 18,5% tot 13,7 miljard euro.

Het eigen vermogen van Hapag groeide in het 175ste jaar van haar bestaan tot 28 miljard euro, 70% van het totale vermogen. Ook voor aandeelhouders is 2022 een feestelijke jaar. Het concern keert per aandeel 63 euro dividend uit, in totaal 11,1 miljard euro. Dat komt overeen met ruim 20% van de huidige beurskoers en bijna 62% van de totale nettowinst van 17,96 miljard euro.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement