De EU wil hiermee het bestaande wijzigingsvoorstel voor een nieuwe TEN-T verordening van afgelopen december wijzigen. Het huidige voorstel zal vanaf nu deel uitmaken van de reeds lopende onderhandelingen over de herziening van de TEN-T verordening. Door de uitdagingen die de oorlog in Oekraïne met zich meebrengt, heeft de EU zich gerealiseerd dat betere connecties met buurlanden van de EU nu ‘meer nodig zijn dan ooit tevoren’, zo laat de Europese Commissie weten.

De Europese Commissie realiseert zich dat het hebben van een andere spoorbreedte dan de Europese standaard zorgt voor beperkingen in de interoperabiliteit. ‘Onze pogingen om de graanexport van Oekraïne te faciliteren hebben het belang van interoperabiliteit in het transportsysteem laten zien’, zegt Adina Valean, eurocommissaris voor transport hierover. Daarnaast benoemt de commissie dat het een negatieve invloed heeft op de internationale concurrentie. Omdat partijen in landen met een andere standaard bijvoorbeeld wagons in eigen land moeten kopen, zou dat kunnen leiden tot hogere prijzen omdat er geen internationale competitie is.

DE EU stelt daarom voor dat alle lidstaten die een spoorverbinding over land hebben met andere lidstaten verplicht hun nieuwe TEN-T spoorlijnen moeten aanleggen met de Europese spoorbreedte van 1435 mm. Ook moeten deze landen een plan opstellen voor het aanpassen van de routes die deel uitmaken van de negen bestaande corridors van het trans-Europese transportnetwerk naar de Europese standaard. Hieronder valt onder andere een kosten-baten analyse. Wanneer deze negatief uitvalt, kunnen lidstaten ervoor kiezen om dat deel van het netwerk niet aan te passen.

Uitbreiding naar Oekraïne

De Europese Commissie heeft daarnaast ook voorgesteld om vier TEN-T transportcorridors uit te breiden naar belangrijke vervoersknooppunten in Oekraïne en Moldavië. Verder wil de EU zich voorlopig niet meer  richten op uitbreiding van de transportcorridors naar Rusland en Belarus.

De Europese Commissie stelt voor om de North-Sea Baltic Corridor naar de havenstad Mariupol te laten lopen via het Oekraïense Lviv en Kiev in plaats van tot de Pools-Oekraïense grens. De Baltic Sea – Adriatic Sea Corridor en de Rhine Danube Corridor moeten beiden doorgetrokken worden van de grens tussen Slowakije en Oekraïne tot Lviv. De Baltic-Black Aegean Corridor moet van het Roemeense Boekarest naar de havenstad Odessa gaan lopen. Dat gebeurt via een route die loopt van Roemenië naar Lviv naar de havenstad en via een tweede route van Roemenië door Moldavië naar Odessa.

Vanwege de huidige situatie heeft de Europese Commissie geen behoefte meer om zich te oriënteren op uitbreiding naar Rusland en Belarus en schrapt deze plannen dan ook uit het voorstel. Wel plaatst de Commissie de kanttekening dat Belarus na democratische hervorming weer in de verordening opgenomen kan worden.

Het EU-orgaan wil in het herziene voorstel ook minder prioriteit gaan geven aan het ontwikkelen van bestaande grensoverschrijdende transportverbindingen van lidstaten met Belarus of Rusland. Dit gaat hierbij om de laatste kilometers vanuit Finland, Letland, Estland, Litouwen en Polen tot de Russische en Belarussische grens. Verbindingen die nu nog tot het TEN-T kernnetwerk behoren moeten worden gedegradeerd tot ‘het uitgebreide netwerk’. Dit houdt onder andere in dat deze verbindingen pas in 2050 aan de TEN-T standaarden moeten voldoen in plaats van in 2030.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement