Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland spreekt van een ‘groot tekort’ aan ruimte in de binnenvaartsector. ‘Op dit moment is niet alleen in de droge lading- en containermarkt, maar ook in de kolenmarkt sprake van een groot tekort aan scheepscapaciteit.’

Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat afvaartfrequenties van bijvoorbeeld lijndiensten worden afgeschaald. In combinatie met de dalende waterstanden en andere problematiek zoals de congestie leidt dit tot grote problemen in logistieke ketens, waarschuwt de brancheclub. 

Dringende oproep

Hoe het ruimtetekort zich verder ontwikkelt, is lastig te voorspellen, stelt KBN. ‘We brengen de huidige problemen nadrukkelijk onder de aandacht van zowel de Nederlandse als Europese overheid, met de dringende oproep om een integrale visie waarbij ook de consequenties voor de logistieke systemen in ogenschouw genomen worden.’ 

De binnenvaart heeft een grote strategische waarde, pleit de organisatie. Alternatieven voor de binnenvaart (spoor- of wegvervoer) zijn beperkt voorhanden; ook bij deze modaliteiten is sprake van capaciteitsproblemen. 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement