Het Impulsprogramma Binnenvaart is een gezamenlijk plan van de Vlaamse overheid, Port of Antwerp-Bruges en North Sea Port. Doel is om de binnenvaartsector te ondersteunen en tegelijkertijd de bereikbaarheid van de zeehavens in Vlaanderen verbeteren. Ook de wachttijden in de havens moeten hierdoor korter worden.

Ladingen combineren

In de praktijk houdt het in dat ladingen van verschillende terminals op een vaarroute moeten worden gecombineerd, zo ontstaat er voldoende volume om lijndiensten tussen de zeehavens en inlandterminals op te zetten. Op vijf verschillende vaarroutes worden nu containers gebundeld op één corridorschip of op een combinatie van een duwboot en een duwbak.

Na een oproep aan het begin van het jaar kwamen er negen verzoeken voor subsidie binnen van verschillende samenwerkingsverbanden. Vijf voorstellen zijn uiteindelijk geselecteerd voor het programma. Hiervoor is het dit jaar om precies te zijn 2.671.959,95 euro aan subsidie beschikbaar.

Port of Antwerp-Bruges spreekt de ambitie uit dat in 2030 42% van het totale containerverkeer via de binnenvaart wordt vervoerd. In North Sea Port gaat momenteel al 58% van de maritieme stromen van en naar het achterland via de binnenvaart. ‘Elke mogelijkheid die we zien om dat percentage te laten groeien, grijpen we aan’, laat woordvoerder Johan Bresseleers desgevraagd weten. Een concrete groeiambitie uitgedrukt in een percentage heeft de haven niet. ‘Wel willen we het percentage dat via wegvervoer wordt getransporteerd laten dalen van 30% naar 25% in 2030. Spoor moet in die tijd groeien van 10% naar 15%.’

Dit zijn de geselecteerde corridors en bijbehorende terminals:

  • AnGeL (de letters komen van Antwerpen, Genk en Luik): via het Albertkanaal worden de Haven Genk, Trilogiport en Liège Container Terminal verbonden
  • North Sea Port shuttle (PSA): via de Gentse Kanaalzone worden de inlandterminals van 3MCT en Stukwerkers verbonden
  • North Sea Port shuttle (DP World): een verbinding via de Gentse Kanaalzone tussen inlandterminals van DFDS en Stukwerkers
  • Corridor Brussel-Zeekanaal: een verbinding van de inlandterminals van TCT Willebroek, TTB Brussel en Van Moer via het Brussel-Zeekanaal
  • Shuttle Maascorridor Nijmegen-Alblasserdam: de deelnemende terminals zijn BCTN Alblasserdam en BCTN Nijmegen

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement