In de transportsector wordt flink aan de weg getimmerd om het milieuvriendelijker te maken. Neem bijvoorbeeld het gebruik van LNG en CNG in het wegvervoer, of de zwavel- en stikstofnorm om de scheepvaart schoner te maken. In dit dossier een overzicht van deze veelzijdige problematiek.