Logistieke sector tevreden met maatregelen uit Klimaatakkoord

Verduurzaming

Er komen geen gele hesjes vanuit de logistieke sector vanwege de maatregelen uit het ontwerp-Klimaatakkoord. TLN vindt het een ‘mooie combinatie van stevige ambitie en gezond realisme’, Evofenedex laat weten ‘vertrouwen in het concept te hebben’ dat volgens hen ‘voldoende werkbare maatregelen’ bevat. 

​​Onderdeel van het plan is dat vrachtauto’s een kilometerheffing gaan betalen vanaf 2023. De netto-opbrengsten worden in overleg met de betalende partijen primair ingezet voor verduurzaming en innovatie van het wegvervoer. Een belangrijk doel hierbij is de reductie van CO2-uitstoot, bijvoorbeeld het stimuleren van niet-fossiel rijden. Op basis van afspraken met de heffingsplichtige partijen kunnen de opbrengsten ook ingezet worden voor verdere verduurzaming van de logistieke sector. Volgens Evofenedex was er ‘unanieme steun van alle maatschappelijke organisaties voor de wens van evofenedex om de vrachtautoheffing te zien als onomkeerbare stap naar rekeningrijden voor iedereen.’

Aanschafsubsidie

Verder krijgt de accijnsteruggaveregeling voor LNG​ een vervolg in 2019 en 2020. Het geld hiervoor komt niet meer van het ministerie van Financiën, maar van het ministerie van IenW. Dat ministerie komt daarmee ondernemers tegemoet met een verlenging van de regeling zodat de koplopers die hebben geïnvesteerd in LNG niet ineens worden gedupeerd. De regeling wil daarnaast de ontwikkeling van bioLNG te stimuleren. En er komt volgens het akkoord een aanschafsubsidie voor transportondernemers die de komende jaren een zero emission-vrachtauto aanschaffen. ‘Daar zijn we blij mee’, laat TLN weten.

In de grootste gemeenten zal vanaf 2025 een zero emission-zone gelden voor nieuwe vracht- en bestelauto’s. Die gemeenten moeten uiterlijk in 2020 de grenzen van deze zone publiceren zodat ondernemers zich op tijd kunnen voorbereiden. Voor de aanschaf van zero emissie vracht- en bestelauto’s komt er een aanschafsubsidie van 40% van de meerkosten ten opzichte van een vergelijkbare dieselvariant. De precieze regeling wordt in 2019 uitgewerkt.

Overgangsregeling

Belangrijk is dat er tot 2030 voor bestaande vrachtauto’s een overgangsregeling komt, meldt TLN. Dat is nodig omdat er nu nog nauwelijks elektrische vrachtauto’s te koop zijn en de komende jaren in het teken zullen staan van praktijktests. Daarom mogen nog niet afgeschreven euro 6-vrachtauto’s na 2025 nog een paar jaar gebruikt worden in de zero emission-zones. Bakwagens mogen tot 2030 niet ouder zijn dan 5 jaar en voor trekkers geldt een maximum leeftijd van 8 jaar.

‘We zijn blij met deze duidelijkheid op grond waarvan ondernemers hun investeringen kunnen plannen. Gemeenten kunnen de versnelde toepassing van zero emission-vrachtauto’s stimuleren met privileges. Dan kunnen uitsluitend elektrisch aangedreven vrachtauto’s bijvoorbeeld gebruik maken van parkeergelegenheid, busbanen of verruimde venstertijden’, aldus TLN.

Bijmenging duurzame brandstoffen

Het kabinet kiest ervoor om de bijmenging van duurzame brandstoffen in benzine en diesel de komende jaren te verhogen van 7% tot ongeveer 20% in 2030. Biomassa voor de productie van duurzame brandstoffen is schaars en zijn veel partijen die er een claim op leggen. Daarom komt er in 2019 een verkenning om na te gaan of er ruimte is om voor vrachtauto’s een specifieke duurzame transportbrandstof te ontwikkelen (GreenTruckFuel). Zo’n brandstof kan de CO2-emissies van het wegvervoer substantieel verminderen voor soorten voertuigen en transport waarvoor zero emission voorlopig nog niet haalbaar is. GreenTruckFuel zoals HVO en bioLNG kan er als transitiebrandstof alleen komen wanneer er voldoende duurzame biobrandstoffen beschikbaar kunnen komen voor zwaar wegtransport.

In de klimaatstukken is opgenomen dat TLN en Evofenedex gezamenlijk inzetten op het verbeteren van de efficiëntie in logistieke ketens. Voor verladers ligt er een opgave om de vervoersbehoefte te beteugelen, voor transporteurs komt het erop aan het aantal kilometers van de transportprestatie te verminderen. Partijen hebben elkaar nodig om deze optimalisaties in hun logistieke ketens te realiseren. De Topsector Logistiek zal betrokken zijn bij de sectoraanpak om producten en diensten te ontwikkelen die bedrijven zal stimuleren om efficiëntieslagen te maken in de logistieke ketens waarvan zij deel uitmaken.

Accijns hoger

In het ontwerp-akkoord is vastgelegd dat de accijns op benzine en diesel vanaf 2020 1 cent hoger wordt. Vanaf 2023 gaat de accijns op diesel dan nog 1 cent omhoog. Deze kosten zullen van transporteurs via opdrachtgevers uiteindelijk bij consumenten terecht komen. Gelet op de zorgen over de kostenstijging van de algehele mobiliteit betreurt TLN dit besluit, ‘maar begrijpt dat de opbrengsten voor de stimulering van elektrische voertuigen ergens gevonden moeten worden’.

Het gepresenteerde ontwerp-akkoord is nog geen definitief akkoord. De komende tijd rekent het Planbureau voor de Leefomgeving de maatregelen door. Over eventuele wijzigingen zal opnieuw onderhandeld moeten worden. Het ondertekenen van het definitieve klimaatakkoord zal vermoedelijk op z’n vroegst in het voorjaar kunnen plaatsvinden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Logistieke sector tevreden met maatregelen uit Klimaatakkoord | NT

Logistieke sector tevreden met maatregelen uit Klimaatakkoord

Verduurzaming

Er komen geen gele hesjes vanuit de logistieke sector vanwege de maatregelen uit het ontwerp-Klimaatakkoord. TLN vindt het een ‘mooie combinatie van stevige ambitie en gezond realisme’, Evofenedex laat weten ‘vertrouwen in het concept te hebben’ dat volgens hen ‘voldoende werkbare maatregelen’ bevat. 

​​Onderdeel van het plan is dat vrachtauto’s een kilometerheffing gaan betalen vanaf 2023. De netto-opbrengsten worden in overleg met de betalende partijen primair ingezet voor verduurzaming en innovatie van het wegvervoer. Een belangrijk doel hierbij is de reductie van CO2-uitstoot, bijvoorbeeld het stimuleren van niet-fossiel rijden. Op basis van afspraken met de heffingsplichtige partijen kunnen de opbrengsten ook ingezet worden voor verdere verduurzaming van de logistieke sector. Volgens Evofenedex was er ‘unanieme steun van alle maatschappelijke organisaties voor de wens van evofenedex om de vrachtautoheffing te zien als onomkeerbare stap naar rekeningrijden voor iedereen.’

Aanschafsubsidie

Verder krijgt de accijnsteruggaveregeling voor LNG​ een vervolg in 2019 en 2020. Het geld hiervoor komt niet meer van het ministerie van Financiën, maar van het ministerie van IenW. Dat ministerie komt daarmee ondernemers tegemoet met een verlenging van de regeling zodat de koplopers die hebben geïnvesteerd in LNG niet ineens worden gedupeerd. De regeling wil daarnaast de ontwikkeling van bioLNG te stimuleren. En er komt volgens het akkoord een aanschafsubsidie voor transportondernemers die de komende jaren een zero emission-vrachtauto aanschaffen. ‘Daar zijn we blij mee’, laat TLN weten.

In de grootste gemeenten zal vanaf 2025 een zero emission-zone gelden voor nieuwe vracht- en bestelauto’s. Die gemeenten moeten uiterlijk in 2020 de grenzen van deze zone publiceren zodat ondernemers zich op tijd kunnen voorbereiden. Voor de aanschaf van zero emissie vracht- en bestelauto’s komt er een aanschafsubsidie van 40% van de meerkosten ten opzichte van een vergelijkbare dieselvariant. De precieze regeling wordt in 2019 uitgewerkt.

Overgangsregeling

Belangrijk is dat er tot 2030 voor bestaande vrachtauto’s een overgangsregeling komt, meldt TLN. Dat is nodig omdat er nu nog nauwelijks elektrische vrachtauto’s te koop zijn en de komende jaren in het teken zullen staan van praktijktests. Daarom mogen nog niet afgeschreven euro 6-vrachtauto’s na 2025 nog een paar jaar gebruikt worden in de zero emission-zones. Bakwagens mogen tot 2030 niet ouder zijn dan 5 jaar en voor trekkers geldt een maximum leeftijd van 8 jaar.

‘We zijn blij met deze duidelijkheid op grond waarvan ondernemers hun investeringen kunnen plannen. Gemeenten kunnen de versnelde toepassing van zero emission-vrachtauto’s stimuleren met privileges. Dan kunnen uitsluitend elektrisch aangedreven vrachtauto’s bijvoorbeeld gebruik maken van parkeergelegenheid, busbanen of verruimde venstertijden’, aldus TLN.

Bijmenging duurzame brandstoffen

Het kabinet kiest ervoor om de bijmenging van duurzame brandstoffen in benzine en diesel de komende jaren te verhogen van 7% tot ongeveer 20% in 2030. Biomassa voor de productie van duurzame brandstoffen is schaars en zijn veel partijen die er een claim op leggen. Daarom komt er in 2019 een verkenning om na te gaan of er ruimte is om voor vrachtauto’s een specifieke duurzame transportbrandstof te ontwikkelen (GreenTruckFuel). Zo’n brandstof kan de CO2-emissies van het wegvervoer substantieel verminderen voor soorten voertuigen en transport waarvoor zero emission voorlopig nog niet haalbaar is. GreenTruckFuel zoals HVO en bioLNG kan er als transitiebrandstof alleen komen wanneer er voldoende duurzame biobrandstoffen beschikbaar kunnen komen voor zwaar wegtransport.

In de klimaatstukken is opgenomen dat TLN en Evofenedex gezamenlijk inzetten op het verbeteren van de efficiëntie in logistieke ketens. Voor verladers ligt er een opgave om de vervoersbehoefte te beteugelen, voor transporteurs komt het erop aan het aantal kilometers van de transportprestatie te verminderen. Partijen hebben elkaar nodig om deze optimalisaties in hun logistieke ketens te realiseren. De Topsector Logistiek zal betrokken zijn bij de sectoraanpak om producten en diensten te ontwikkelen die bedrijven zal stimuleren om efficiëntieslagen te maken in de logistieke ketens waarvan zij deel uitmaken.

Accijns hoger

In het ontwerp-akkoord is vastgelegd dat de accijns op benzine en diesel vanaf 2020 1 cent hoger wordt. Vanaf 2023 gaat de accijns op diesel dan nog 1 cent omhoog. Deze kosten zullen van transporteurs via opdrachtgevers uiteindelijk bij consumenten terecht komen. Gelet op de zorgen over de kostenstijging van de algehele mobiliteit betreurt TLN dit besluit, ‘maar begrijpt dat de opbrengsten voor de stimulering van elektrische voertuigen ergens gevonden moeten worden’.

Het gepresenteerde ontwerp-akkoord is nog geen definitief akkoord. De komende tijd rekent het Planbureau voor de Leefomgeving de maatregelen door. Over eventuele wijzigingen zal opnieuw onderhandeld moeten worden. Het ondertekenen van het definitieve klimaatakkoord zal vermoedelijk op z’n vroegst in het voorjaar kunnen plaatsvinden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement