De felle uithaal naar de ‘Dali’-bemanning en het schip staan volgens de Amerikaanse pers te lezen in juridische documenten die door de stad Baltimore zijn ingediend bij de federale rechtbank van Maryland, de Amerikaanse staat waarvan Baltimore de grootste stad is.

De harde bewoordingen staan in schril contrast met de sfeer die in Baltimore heerste vlak na het brugdrama, toen de bemanningsleden juist op het schild werden geheven als helden omdat ze vlak voor de botsing met de brug alarm hadden geslagen, waardoor de politie de brug nog had kunnen afsluiten voor het verkeer en waarschijnlijk veel mensenlevens waren gered. Het instorten van de brug kostte zes wegwerkers het leven.

Financiële aansprakelijkheid

Het besluit van de burgemeester van Baltimore en zijn mede-stadsbestuurders om de Singaporese bedrijven Grace Ocean en Synergy Marine, respectievelijk de eigenaar en de scheepsmanager van de ‘Dali’, voor de rechter te dagen, is een tegenzet nadat advocaten namens de twee bedrijven eerder deze maand hadden voorgesteld om de financiële aansprakelijkheid van de twee bedrijven te beperken tot maximaal 43,6 miljoen dollar.

Schade-experts hebben al gezegd dat het Baltimore-drama kan gaan uitmonden in de grootste verzekeringsclaim uit de scheepvaartgeschiedenis, met een bedrag dat in de miljarden dollars gaat lopen. Een volgende zet van Grace Ocean was afgelopen week om averij-grosse uit te roepen, wat betekent dat de verladers van vrachten die zich aan boord bevonden ook mee zouden moeten gaan betalen aan het vereffenen van de schade.

‘Nalatigheid’

In de nu bij de rechtbank van Maryland ingediende documenten stellen advocaten namens de stad Baltimore dat door ‘nalatigheid’ de brug is ingestort en de haven van Baltimore langdurig is afgesloten, ‘een bron van banen, gemeentelijke inkomsten en een niet geringe trots voor de stad Baltimore en haar inwoners’.

Inmiddels zijn drie tijdelijke geulen gegraven waardoor schepen makkelijk bij de plek des onheils kunnen komen om te helpen bij het afvoeren van duizenden stukken beton en staal die in het water liggen, maar het kan nog weken duren voordat de normale route voor schepen van en naar de haven van Baltimore weer bevaarbaar is.

‘Niet zeewaardig’

De ‘Dali’, gecharterd door Maersk, was op 26 maart met circa 4.700 containers aan boord net vertrokken uit de haven van Baltimore, toen alle stroom op het schip uitviel, waardoor de bemanning de controle over het vaartuig verloor en de ‘Dali’ tegen een van de pijlers van de Francis Scott Key Bridge voer. De stadsbestuurders van Baltimore en hun advocaten stellen nu dat het schip bij vertrek uit de haven al ‘duidelijk niet zeewaardig’ was geweest, waardoor volgens hen sprake is van ‘grove en mogelijk criminele nalatigheid’.

Volgens de Amerikaanse krant The Washington Post schrijven de advocaten in de juridische stukken dat ‘iemand die bekend is met de situatie’ heeft gezegd dat er tijdens het verblijf van de ‘Dali’ in de haven alarmsignalen zijn gehoord van reefercontainers en dat die signalen erop wijzen dat er een ‘inconsistente stroomvoorziening’ aan boord was. Die problemen zijn, aldus de advocaten, vervolgens óf überhaupt niet onderzocht door de bemanning óf in elk geval niet opgelost. Hun conclusie is dat de scheepseigenaren ‘duidelijk een onzeewaardig schip’ hebben laten uitvaren.

In de stukken staat verder dat de bemanning ‘incompetent’ was en dat de bedrijven verzuimd hebben om hen goed te trainen en om voor veilige procedures en adequate scheepsfaciliteiten te zorgen. Ondersteunend bewijsmateriaal voor deze zware beschuldigingen zijn volgens The Washington Post in de juridische stukken niet te vinden. De twee Singaporese bedrijven hebben laten weten dat ze op dit moment niet op de beschuldigingen gaan reageren.

Stroomuitval komt vaker voor

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat stroomuitval op grote zeeschepen met enige regelmaat voorkomt. Maritiem deskundigen hadden gesteld dat het de ‘Dali’ alleen op een uiterst ongelukkig moment overkwam. De Amerikanen doen ondertussen uitgebreid onderzoek naar de schuldvraag; behalve de National Transportation Safety Board hebben ook onderzoekers van de FBI zich over de zaak gebogen. De stad Baltimore stelt in de juridische stukken dat vrachtschepen gedurende meer dan vier decennia duizenden keren zonder problemen onder de Key Bridge zijn doorgevaren en dat ‘niets op 26 maart 2024 aan dat feit had mogen veranderen’.