De toeslagen voor detention (huur van containers) en demurrage (het ‘sta-geld’ voor containers die op een haventerminal in opslag staan) zijn de afgelopen jaren tijdens de corona-congestie een heikel strijdpunt tussen containerrederijen en verladers geworden omdat klanten vonden dat de toeslagen vaak te hoog en soms zelfs onterecht waren. Met name in de VS werden juridische procedures aangespannen door verladers die protesteerden tegen torenhoge d&d-toeslagen omdat ze door enorme drukte op de containerterminals niet eens de kans hadden gekregen om hun gehuurde containers op tijd aan de rederijen te retourneren of op te halen.

Nog steeds liggen de d&d-toeslagen in Amerikaanse havens het zwaarst op de maag bij verladers, omdat het tariefniveau daar het hoogst ligt, met New York, Oakland en Los Angeles als duurste bestemmingen.

Rotterdam en Antwerpen

In Rotterdam en Antwerpen zijn de d&d-toeslagen net als in de rest van de wereld dit jaar gezakt ten opzichte van 2022, maar de twee Benelux-havens behoren nog wel tot een select gezelschap van elf havens waarin de toeslagen nog altijd hoger liggen dan in 2020, samen met Jebel Ali, Ningbo, Port Kelang, Shenzen, Singapore, Tianjin, Xiamen, Hong Kong en Guangzhou. Verladers die willen besparen op d&d-toeslagen, moeten in Busan, Jeddah of Piraeus zijn, volgens Container xChange de goedkoopste havens in de markt.

Dat de d&d-toeslagen in sommige havens nog steeds niet helemaal terug op hun oude niveau zijn, komt volgens ceo Christain Roeloffs van Container xChange doordat deze toeslagen niet volledig door de vrije markt worden bepaald, iets wat idealerwijs volgens hem wel het geval zou moeten zijn. Onder meer hoge energieprijzen, stijgende arbeidskosten en uit de hand lopende grond- en havenprijzen verhinderen dat havens echt een ‘return to normalcy’ maken, stelt Chantal McRoberts van de Britse consultant Drewry, die verder klimaat- en andere regelgeving een rol ziet spelen.

In de Rotterdamse haven speelt volgens haar bovendien een rol dat ladingen allemaal apart ingeklaard moeten worden en niet onder een enkele bill of lading geconsolideerd mogen worden, een proces dat extra tijd vergt.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement