Dat werknemers in transportberoepen vaker uitvallen heeft te maken met het lichamelijk zware werk, meldt het CBS. Ook werken ze relatief vaak in ploegendiensten en hebben minder te zeggen over de manier waarop ze werken. Het statistiekbureau analyseerde de meest recente cijfers over arbeidsongevallen met verzuim tot gevolg.

Psychische overbelasting wordt door één op de vijf werknemers aangeduid als het meest recente ‘arbeidsongeval’ waardoor zij minstens een dag niet naar hun werk gingen. Onder die overbelasting vallen bijvoorbeeld intimidatie en stress. Daarmee is het volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek de ‘belangrijkste oorzaak’ voor arbeidsongevallen met verzuim tot gevolg in 2021.

Bij de meeste ongevallen op de werkplek was er echter een andere oorzaak. Zo noemden werknemers als oorzaak van een ongeval met verzuim ook relatief vaak uitglijden, struikelen of een andere val (15%), en fysieke overbelasting, zoals zwaar tillen of het maken van een verkeerde beweging (14%).

Voor de uitbraak van de coronapandemie lag het aandeel werknemers met een ongeval tijdens het werk tussen 3,0 en 3,4 procent, bezien over alle sectoren. In het eerste coronajaar (2020) nam dit af tot 2,5 procent. Ondanks een lichte toename in 2021 (tot 2,6 procent), bleef het niveau van arbeidsongevallen nog onder dat van voor corona. Ook het percentage werknemers dat ten minste een dag verzuimde door een arbeidsongeval was in 2021 met 1,3 nog altijd lager dan voor 2020.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement