Geen rijbewijs = geen loon

Raad & Recht

Op 3 mei heeft het Gerechtshof in Den Bosch geoordeeld dat een chauffeur die is geschorst omdat hij niet meer over een geldig rijbewijs beschikte, geen recht heeft op loon.

Wat was er precies aan de hand?

Een chauffeur was vanaf 1992 in dienst bij een transportbedrijf. In 2006 is het rijbewijs van de chauffeur enige tijd ingetrokken wegens het rijden onder invloed van alcohol. De werkgever heeft de werknemer hiervoor een officiële waarschuwing gegeven en de chauffeur heeft zijn werkzaamheden weer hervat. In juli 2014 bleek dat het rijbewijs van de chauffeur eind 2012 al was afgelopen. De werkgever heeft de chauffeur vervolgens geschorst tot de datum dat hij weer over een geldig rijbewijs zou beschikken. De werkgever staakte daarbij de loonbetaling. Het CBR heeft vervolgens geweigerd om een Verklaring van geschiktheid af te gegeven, omdat sprake was van alcoholmisbruik.

In de procedure bij het hof stond de vraag centraal of de chauffeur recht had op loon voor de periode dat hij geschorst was. Op grond van jurisprudentie van de Hoge Raad geldt dat een schorsing of non-actiefstelling in de risicosfeer van de werkgever ligt en de werknemer recht heeft op doorbetaling van zijn loon, ook al is de schorsing of non-actiestelling terecht en/of aan de werknemer zelf te wijten. Volgens het hof gaat deze hoofdregel in de situatie van de geschorste chauffeur echter niet op. Om recht op loon te behouden moet de werknemer namelijk bereid én beschikbaar zijn om de bedongen (eigen) arbeid te verrichten. Van belang was dat de chauffeur niet kon bewijzen dat hij zich bereid had getoond om de bedongen arbeid te verrichten. De chauffeur had zich wel bereid verklaard om andere passende arbeid te verrichten, maar volgens het hof was de werkgever in dit geval niet verplicht om passende werkzaamheden aan te bieden. Aangezien de chauffeur niet beschikte over een geldig rijbewijs, was de chauffeur ook niet beschikbaar voor zijn eigen werkzaamheden. Kortom, de chauffeur voldeed niet aan de vereisten voor het recht op loonbetaling. De chauffeur was absoluut verhinderd om zijn werkzaamheden te verrichten, omdat hij niet beschikte over een geldig rijbewijs. Volgens het hof komt dit voor risico van de chauffeur en heeft de werkgever terecht geen loon uitbetaald.

Indien een werknemer absoluut verhinderd is om zijn werkzaamheden te verrichten en dit een reden is voor een schorsing of non-actiefstelling (bijvoorbeeld geen geldig rijbewijs, geen geldige tewerkstellingsvergunning of andere voor het uitoefenen van de functie noodzakelijke documenten), dan is het op grond van deze uitspraak dus mogelijk om de loonbetaling te staken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Geen rijbewijs = geen loon | NT

Geen rijbewijs = geen loon

Raad & Recht

Op 3 mei heeft het Gerechtshof in Den Bosch geoordeeld dat een chauffeur die is geschorst omdat hij niet meer over een geldig rijbewijs beschikte, geen recht heeft op loon.

Wat was er precies aan de hand?

Een chauffeur was vanaf 1992 in dienst bij een transportbedrijf. In 2006 is het rijbewijs van de chauffeur enige tijd ingetrokken wegens het rijden onder invloed van alcohol. De werkgever heeft de werknemer hiervoor een officiële waarschuwing gegeven en de chauffeur heeft zijn werkzaamheden weer hervat. In juli 2014 bleek dat het rijbewijs van de chauffeur eind 2012 al was afgelopen. De werkgever heeft de chauffeur vervolgens geschorst tot de datum dat hij weer over een geldig rijbewijs zou beschikken. De werkgever staakte daarbij de loonbetaling. Het CBR heeft vervolgens geweigerd om een Verklaring van geschiktheid af te gegeven, omdat sprake was van alcoholmisbruik.

In de procedure bij het hof stond de vraag centraal of de chauffeur recht had op loon voor de periode dat hij geschorst was. Op grond van jurisprudentie van de Hoge Raad geldt dat een schorsing of non-actiefstelling in de risicosfeer van de werkgever ligt en de werknemer recht heeft op doorbetaling van zijn loon, ook al is de schorsing of non-actiestelling terecht en/of aan de werknemer zelf te wijten. Volgens het hof gaat deze hoofdregel in de situatie van de geschorste chauffeur echter niet op. Om recht op loon te behouden moet de werknemer namelijk bereid én beschikbaar zijn om de bedongen (eigen) arbeid te verrichten. Van belang was dat de chauffeur niet kon bewijzen dat hij zich bereid had getoond om de bedongen arbeid te verrichten. De chauffeur had zich wel bereid verklaard om andere passende arbeid te verrichten, maar volgens het hof was de werkgever in dit geval niet verplicht om passende werkzaamheden aan te bieden. Aangezien de chauffeur niet beschikte over een geldig rijbewijs, was de chauffeur ook niet beschikbaar voor zijn eigen werkzaamheden. Kortom, de chauffeur voldeed niet aan de vereisten voor het recht op loonbetaling. De chauffeur was absoluut verhinderd om zijn werkzaamheden te verrichten, omdat hij niet beschikte over een geldig rijbewijs. Volgens het hof komt dit voor risico van de chauffeur en heeft de werkgever terecht geen loon uitbetaald.

Indien een werknemer absoluut verhinderd is om zijn werkzaamheden te verrichten en dit een reden is voor een schorsing of non-actiefstelling (bijvoorbeeld geen geldig rijbewijs, geen geldige tewerkstellingsvergunning of andere voor het uitoefenen van de functie noodzakelijke documenten), dan is het op grond van deze uitspraak dus mogelijk om de loonbetaling te staken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement