Na Spanje en Portugal overweegt ook Frankrijk om een laadverbod voor chauffeurs in te voeren. De Franse minister van Verkeer heeft een werkgroep opgericht om de mogelijkheden te onderzoeken. Vanaf januari 2023 zullen daarvan de eerste resultaten naar buiten komen.

Net als op het Iberisch schiereiland willen de Fransen het beroep van vrachtwagenchauffeur aantrekkelijker maken. In Frankrijk is een groot tekort aan beroepschauffeurs.In Nederland maken verzenders, vervoerders en ontvangers onderling afspraken over laden en lossen. De afzender en vervoerder spreken af wie de goederen in de vrachtwagen laadt en wie ze op de plaats van bestemming lost.

‘Vaak maakt de ontvanger afspraken met de vervoerder voordat die op het terrein komt’, zegt Thomas Reitsma, manager vervoer bij Evofenedex. ‘Dan wordt er vastgelegd wie er verantwoordelijk is voor de lading. Daar worden contractueel afspraken gemaakt voor het geval dat er schade of foutjes gebeuren, zodat ze weten wat ze moeten doen.’Zowel nationale als internationale vervoerwetgeving schrijft niet voor wie van de partijen moet laden of lossen. Ook in het CMR-verdrag staan hier geen regels over. Bij grensoverschrijdend vervoer over de weg én binnenlands vervoer moeten afzender en vervoerder dus zelf uitmaken wie het laden en lossen voor de rekening neemt.

De AVC 2002 (Algemene Vervoers Condities 2002) bevatten wel afspraken over wie de lading in en uit de vrachtwagen laadt. De AVC 2002 zijn vaak aanvullend van toepassing op grensoverschrijdend vervoer door het gebruik van de standaard vrachtbrief, zij zijn echter niet verplicht. Hier is bepaald dat de afzender van de vracht moet laden en lossen, tenzij daar andere afspraken in worden gemaakt. Uiteraard verschilt dat per soort transport. Een chauffeur die met een bestelbus vol pakketjes rijdt, zal het laden en lossen zelf doen.

Gevaarlijke stoffen

In sommige gevallen is het niet zo evident. Als het om een vrachtwagen vol gevaarlijk stoffen gaat, mag niet iedereen die lossen. Degene die met de lading aan de slag gaat, heeft daar aanvullende certificaten voor nodig. ‘Als we het hebben over gevaarlijke stoffen, zoals brandstoffen, dan komt er ook een stukje ADR-vakbekwaamheidsopleiding bij kijken. En dan zullen er ook ter plaatse instructies en toezicht plaats moeten vinden.’

Bij internationale bestuurders kan de keuze omwille van het voorkomen van misverstanden vaker op het lossen door de ontvanger vallen. ‘Of het nou een internationale of nationale transporteur is, je moet gewoon de afspraken hebben gemaakt. Bij buitenlandse chauffeurs kan het wel vaker ter plaatse misgaan vanwege de taalbarrière. De kans op verwarring is dan groter. Je ziet dat men bij terminals ook meer met pictogrammen is gaan werken om de instructies begrijpelijker te maken.’

Risico’s

In Duitsland leidt laden en lossen vaak tot ongelukken. Over heel 2021 vonden daar ruim 88.000 ongelukken plaats bij het laden en lossen van vrachtwagens, maakte het Duitse instituut BG Verkehr bekend. Bij deze ongelukken kwamen 48 mensen om het leven en in 1200 gevallen was de schade zo groot, dat er vergoedingen werden uitgekeerd.

Dit zou ook een overweging kunnen zijn om een laadverbod voor chauffeurs in te stellen. De vrachtwagenchauffeurs zijn niet altijd bekend met de locatie waar ze leveren en moeten met veel verschillende mensen samenwerken. Toch ziet dat beeld er in Nederland anders uit.

Uit de jaarlijkse veiligheidsmonitor van de Nederlandse arbeidsinspectie blijkt dat er in 2021 in totaal 3.482 ongevallen doorgegeven werden aan de inspectiedienst, 1.937 daarvan zijn onderzocht.

De Nederlandse arbeidsinspectie houdt geen cijfers bij als het specifiek aankomt op ongelukken bij laden en lossen. Van de onderzochte bedrijfsongevallen vonden er 210 plaats in de sector logistiek en transport, 15 mensen kwamen om het leven. In geen andere sector was dit aantal zo hoog.

Toch ziet de inspectiedienst vooralsnog geen alarmerend beeld als het op laden en lossen aankomt. Ook Evofenedex laat weten dat zij geen signalen ontvangen van toenemende risico’s bij het omgaan met lading.

Prettige afwisseling

Een Nederlands laadverbod ziet Reitsma dan ook niet snel gebeuren. ‘Ik weet niet of een verbod het beroep van chauffeur per se aantrekkelijker maakt. Het kan juist ook een prettige afwisseling zijn om even wat anders te doen dan alleen achter het stuur zitten.’

De regering heeft zich ook nog niet in een algemeen laadverbod voor truckers verdiept. ‘Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden is in eerste instantie iets tussen werkgever en werknemer’ liet Richard Funnekotter van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in september aan NT weten. ‘Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt met wetgeving op arbeidsomstandigheden. Zo kunnen tussen werkgever en werknemer afspraken worden gemaakt over salariëring, verminderen van tijdsdruk en lengte van ritten.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement