Het overleg voor een nieuwe cao vindt plaats tussen TLN en VVT en vakbonden FNV, CNV en De Unie. De brancheorganisaties wilden eerst niet verder gaan dan een loonsverhoging van 4,5%. Ook zou de cao maar voor een jaar gelden. De vakbonden eisten een verhoging van 10% per 1 januari, plus automatische prijscompensatie (APC).

Volgens het nieuwe bod gaat het loon per 1 januari 2024 omhoog met 4% en stijgt het vervolgens in drie stappen tot 10%. Verblijfskosten stijgen volgens hetzelfde patroon. De vakbonden hebben nu tot 22 december de tijd om op het voorstel te reageren.

De huidige 1-jarige vervoers-cao loopt aan het einde van het jaar af. Onder de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen, zoals de cao volledig heet, vallen ruim 160.000 mensen.