Vrees voor nog langere wachttijden grenzen Bulgarije, Roemenië en Hongarije

immigratiestromen

Brancheorganisatie IRU is bezorgd dat nieuwe aanvullende grenscontrolemaatregelen van Bulgarije en Roemenië aan de grens met Hongarije leiden tot langere wachttijden voor vrachtwagens, oplopend tot vijf dagen. IRU roept de Europese Commissie op om in te grijpen en de lidstaten de Green Lane-corridors voor vrachtwagens binnen de EU te laten invoeren.

IRU vreest voor langere wachttijden grens
IRU vreest oplopende wachttijden bij grenscontroles Roemenie en Hongarije. Foto: IRU

‘Hoewel onze sector het er volledig mee eens is dat Roemenië en Bulgarije binnen het Schengengebied horen, begrijpen we dat van hen wordt verwacht dat ze aanvullende maatregelen nemen om de immigratiestromen te beheersen. Helaas hebben deze acties onevenredig negatieve gevolgen voor het goederenvervoer en de handel’, stelt IRU-secretaris-generaal Umberto de Pretto.

Snelle interventie

Volgens de organisatie moet de Europese Commissie de betrokken lidstaten aanmoedigen om de inspectiecapaciteit aan de landbuitengrenzen van de EU te vergroten. Ook zouden ze de regels en procedures van de TIR-conventie moeten respecteren en transparante informatie moeten verstrekken over de verwachte wachttijden aan de buitengrenzen.

‘We vertrouwen erop dat de snelle interventie van de Europese Commissie ertoe kan bijdragen dat het goederenvervoer over de weg efficiënt blijft stromen binnen de EU, maar ook tussen de EU en haar handelspartners’, aldus De Pretto.

Vijf dagen

Bulgarije en Roemenië hebben de aanvullende controles aan de grens met Hongarije ingevoerd om irreguliere migratie te bestrijden. De oversteek van de grens kost de vrachtwagens al jarenlang lange wachttijden van gemiddeld zes uur. Door nieuwe controlemaatregelen aan de grens zouden de wachttijden erger worden en kunnen oplopen tot vijf dagen.

Vrees voor nog langere wachttijden grenzen Bulgarije, Roemenië en Hongarije | NT

Vrees voor nog langere wachttijden grenzen Bulgarije, Roemenië en Hongarije

immigratiestromen

Brancheorganisatie IRU is bezorgd dat nieuwe aanvullende grenscontrolemaatregelen van Bulgarije en Roemenië aan de grens met Hongarije leiden tot langere wachttijden voor vrachtwagens, oplopend tot vijf dagen. IRU roept de Europese Commissie op om in te grijpen en de lidstaten de Green Lane-corridors voor vrachtwagens binnen de EU te laten invoeren.

IRU vreest voor langere wachttijden grens
IRU vreest oplopende wachttijden bij grenscontroles Roemenie en Hongarije. Foto: IRU

‘Hoewel onze sector het er volledig mee eens is dat Roemenië en Bulgarije binnen het Schengengebied horen, begrijpen we dat van hen wordt verwacht dat ze aanvullende maatregelen nemen om de immigratiestromen te beheersen. Helaas hebben deze acties onevenredig negatieve gevolgen voor het goederenvervoer en de handel’, stelt IRU-secretaris-generaal Umberto de Pretto.

Snelle interventie

Volgens de organisatie moet de Europese Commissie de betrokken lidstaten aanmoedigen om de inspectiecapaciteit aan de landbuitengrenzen van de EU te vergroten. Ook zouden ze de regels en procedures van de TIR-conventie moeten respecteren en transparante informatie moeten verstrekken over de verwachte wachttijden aan de buitengrenzen.

‘We vertrouwen erop dat de snelle interventie van de Europese Commissie ertoe kan bijdragen dat het goederenvervoer over de weg efficiënt blijft stromen binnen de EU, maar ook tussen de EU en haar handelspartners’, aldus De Pretto.

Vijf dagen

Bulgarije en Roemenië hebben de aanvullende controles aan de grens met Hongarije ingevoerd om irreguliere migratie te bestrijden. De oversteek van de grens kost de vrachtwagens al jarenlang lange wachttijden van gemiddeld zes uur. Door nieuwe controlemaatregelen aan de grens zouden de wachttijden erger worden en kunnen oplopen tot vijf dagen.