Volgens De Cock Buning is de beslissing van het in Ipswich gevestigde management van de Euro-Asia dienst om Rotterdam als aanloophaven in te ruilen voor Antwerpen ingegeven door onvrede over de dienstverlening van huisstuwadoor ECT. “Het is zeker niet alleen een kwestie van prijs. De rederij is ontevreden over de wachttijden bij ECT en over de houding ten opzichte van de principaal.”
Volgens De Cock Buning is de service bij de huidige Antwerpse stuwadoor van de dienst, Allied Stevedores, ‘perfect’. “Er wordt daar gewoon veel meer aandacht besteed aan de dienstverlening, er is meer flexibliteit op het gebied van kadehuur, staangeld en zo kan ik nog wel even doorgaan.” Overigens is nog niet uitgemaakt wie in Antwerpen de stuwadoor wordt van het samenwerkingsverband CMB/Contship. “Gezien de identiteit van onze nieuwe merikaanse

tner zou het me niet verbazen als dat Hessenatie (dochter van CMB – red.) wordt, maar ook die zullen de potloden moeten slijpen.”

Overleg

De Cock Buning wil de komende tijd intensief overleg voeren met ECT, de havenautoriteiten en grote verladers om te redden wat er nog te redden valt. “Er is nu een beslissing ten gunste van Antwerpen genomen, maar dat hoeft geen definitieve zaak te zijn. Denkbaar is bij voorbeeld dat de schepen in een alternerend schema om de beurt Rotterdam en Antwerpen zullen aandoen.” Aan die pogingen is geen termijn gebonden: “Maar het is duidelijk dat het moeilijker wordt schepen naar Rotterdam terug te halen, naarmate ze Antwerpen langer aandoen.”
Volgens De Cock Buning bestaan er geen plannen om het complete kantoor naar Antwerpen over te hevelen. “We hebben in Antwerpen al een kantoor met zeven man. We zitten hier met 28 mensen en het is niet uitgesloten dat een deel daarvan in Antwerpen wordt gestationeerd.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement