Van het buitenland ging geen enkele stimulans in. In Frankfurt, die donderdag gesloten was in verband met de eerste verjaardag van de Duitse hereniging, heerste ook vrijdag een grote rust. De markt wachtte wel met spanning op de Amerikaanse werkloosheidscijfers, omdat daarvan signalen werden verwacht ten aanzien van de ontwikkeling van de rente.
Het aantal banen in de VS blijkt in september met 24.000 te zijn toegenomen, terwijl het werkloosheidspercentage daalde van 6,8 tot 6,7. Bovendien bleek de ontwikkeling van de werkgelegenheid in juli en augustus gunstiger dan eerder was gemeld. Hoewel de cijfers zeker niet duiden op een krachtig herstel van de Amerikaanse economie, zijn zij volgens handelaren toch niet zo slecht dat er voor de monetaire autoriteiten aanleiding is de economie te stimuleren via een nieuwe renteverlaging. Voor Amsterdam het sein voor een licht herstel in de middag.
Bij de transport- en opslagwaarden leden per saldo alleen Nedlloyd en Internatio-Muller enig verlies met een achteruitgang van respectievelijk fl 0,60 tot fl 55,10 en fl 0,40 tot fl 71. Pakhoed trok echter dertig cent aan tot fl 44, Van Ommeren-Ceteco haalde van het verlies van een gulden donderdag weer twee dubbeltjes in op fl 40,50 en KLM ging tien cent omhoog tot fl 31,70. Op de lokale markt, die de hele dag wat beter was gedisponeerd dan de actieve markt, moest Frans Maas echter tachtig cent terug tot fl 77. Op de parallelmarkt zakte Hes Beheer dertig cent tot fl 41.
Hoewel er nog steeds wordt gesproken over een mogelijke redding van Air Holland, was de rust op de markt teruggekeerd. Particulieren zorgden voor wat handel, maar aan het eind van de middag verflauwde de belangstelling en waren er geen kopers meer in de markt, zodat gesloten moest worden op een laatkoers van fl 1,60. Donderdag noteerde de bijna failliete chartermaatschappij fl 1,20.
Op de wisselmarkt kon de dollar wat herstellen, nu de kans op een renteverlaging in de VS is verminderd. Op de wisselmarkt in Amsterdam werd bij het slot van de handel fl 1,8870 genoteerd tegen een slot van fl 1,8765 donderdag.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement