OSLO (NT) – De prijs van een liter diesel in Noorwegen is met 0,14 kroon (circa 3,5 cent) omhoog gegaan.
Benzine is per 1 januari ruim vijf cent duurder. Tevens wordt een subsidieregeling ter compensatie van het brandstoffentransport naar decentraal gelegen regio’s afgeschaft. In de praktijk worden de prijzen daardoor regionaal verder opgeschroefd.