DEN HAAG/AMSTERDAM (NT) – Het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam (GHA) wil op korte termijn de tweede fase van de aanleg van de nieuwe Afrikahaven en bijbehorende industrieterreinen aanbesteden. Op wat voor termijn er vervolgens gegund kan gaan worden is nog niet geheel duidelijk, zo zei projectmanager T. Winkel Buiter van het GHA gisteren na afloop van een hoorzitting bij de Raad van State in Den Haag.
Tijdens de openbare zitting over het bestemmingsplan ’Afrikahaven e.o.’ van Amsterdam zijn de schorsingsverzoeken behandeld die zijn ingediend tegen het op 23 juni 1998 genomen goedkeuringsbesluit van de provincie Noord Holland over het door de gemeenteraad op 18 februari 1998 vastgestelde bestemmingsplan. De schorsingsverzoeken zijn onder andere ingediend door de bewoners van Ruigoord en het Milieucentrum Amsterdam. Deze willen voorkomen dat het plan in werking treedt, omdat dan de haven en de bedrijfsterreinen in het geheel mogen worden aangelegd.

Omstreden
De naast de Amerikahaven geprojecteerde Afrikahaven is in Amsterdam een omstreden project. Het gebied heeft lange tijd braak gelegen en is in bezit genomen door kunstenaars, die leven in de kern Ruigoord. Inmiddels berust de gemeente erin dat Ruigoord zal blijven bestaan. Wonen mag er in de toekomst niet meer, maar kunstenaars kunnen er in hun ateliers blijven werken.
Om hen heen krijgt de Afrikahaven al steeds meer vorm. Amsterdam heeft in 1997 van de Raad van State toestemming gekregen om met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de haven te beginnen. Deze werkzaamheden zullen in maart van dit jaar zijn afgerond. Indien de Raad van State de schorsingsverzoeken afwijst dan worden de verdere werkzaamheden aansluitend worden uitgevoerd. Dit zal nog twee tot drie jaar in beslag nemen. De vorm van de haven is reeds zichtbaar en de ontsluitingsweg (Westpaalweg) is aangelegd. Tegenstanders van het havenproject eisten schorsing van het bestemmingsplan, zodat het niet als basis kan dienen voor aanlegvergunningen en dergelijke. Als er eenmaal verder wordt gespit, is dat niet meer terug te draaien, vrezen de tegenstanders.

Eindoordeel
Zij hebben hun hoop gevestigd op een zogenoemde bodemprocedure, die nog bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan loopt. In die zaak wordt een eindoordeel over het plan uitgesproken en een eventuele schorsing zou moeten duren totdat het eindoordeel er is.
Behandelend rechter van de Raad van State, J. de Vries hoopt voor 1 februari dit jaar zijn besluit bekend te maken. Op aandringen van het GHA zet hij daar haast achter omdat de gronden rond de haven nog voor het broedseizoen plantvrij gemaakt moeten worden. Vervolgens zal er nog zes miljoen kubieke meter zand uit de haven worden gehaald, waarmee de omliggende gronden worden opgehoogd. Gaandeweg zullen er steeds meer percelen voor distributie- en transportbedrijven vrijkomen. Op de vraag hoe de planning van de werkzaamheden gaat verlopen als rechter De Vries besluit het bestemmingsplan te schorsen, kon GHA-man Winkel Buiter geen antwoord geven.