ROTTERDAM (NT) – Het Industrie- en Havenschap Moerdijk gaat eind volgende week een aantal Nederlandse stichtingen en havens èn de haven van Antwerpen vragen deel te nemen in een nieuwe stichting. Deze stichting moet via concrete projecten de interne verbinding tussen de havens in het Rijn-Schelde-Deltagebied gaan verbeteren.
Het Havenschap Moerdijk neemt dit initiatief omdat het volgens directeur N.A. van der Pool niet erg tevreden is over het functioneren van andere initiatieven op dit gebied. ,,Daar komt onvoldoende uit.’’
De nieuwe stichting, Rijn Schelde Delta Interne Logistiek (RSDIL) genaamd, moet volgens Van der Pool hele concrete projecten op poten gaan zetten. ,,Ik denk aan snelle shuttle-verbindingen met binnenvaartschepen tussen de verschillende havens, maar bijvoorbeeld ook aan een project in samenwerking met de douane waarbij lading op één document tussen de havens kan worden vervoerd.’’

De stichtingsvorm is volgens Van der Pool noodzakelijk om dit soort initiatieven van de grond te krijgen. ,,Als overheidsorgaan kan je niet met bijvoorbeeld één particuliere onderneming in zee gaan om zo’n project op te zetten, dan moet je iedereen uitnodigen deel te nemen; als stichting kan je dat wel.’’
Voor deelname in de stichting worden door het Havenschap Moerdijk Zeeland Seaports (Vlissingen, Terneuzen), de havens van Dordrecht, Rotterdam en Antwerpen en de stichtingen MCA en Rotterdam Interne Logistiek (RIL) benaderd.

Belangstelling
De laatstgenoemde heeft bij monde van de directeur inmiddels al kenbaar gemaakt belangstelling te hebben en het voorstel voor te leggen aan het bestuur van RIL. ,,Het idee voor een nieuwe stichting vloeit eigenlijk voort uit een aantal projecten waarbij Moerdijk en RIL betrokken waren, zoals de Moerdijk-shuttle en de bargeterminal Moerdijk. Voor RIL, als Rotterdamse club, was het niet langer te verkopen zo intensief met Moerdijk bezig te zijn. Toen is het idee voor RSDIL ontstaan’’, aldus Van der Pool.
Of de nieuwe stichting er ook daadwerkelijk komt, hangt af van de interesse. ,,Er moet wel een substantieel aantal deelnemers zijn. Maar als een of twee van de te benaderen partijen, zoals Antwerpen, afhaakt, is dat geen probleem’’, aldus Van der Pool.