Aashima is een naam die de consument weinig zegt. Trust is des te meer bekend. Het gaat om computertoebehoren zoals cd-roms, modems, muizen, scanners, geluidsboxen enzovoort. Vijf jaar geleden werd het merk Trust geïntroduceerd en heeft intussen naam gemaakt bij retailers als Dixons, Vobis, Kijkshop, Horn en It’s. Ook in het buitenland is het te koop. Trust wordt met succes verkocht in Frankrijk, Duitsland, Italië, Scandinavië, Groot-Brittannië, Polen, België, Spanje en Portugal. Aashima heeft in enkele landen eigen filialen die de lokale distributie regelen.
Deed het bedrijf voorheen voor zestig procent zaken in eigen land en werd er voor zestig procent geëxporteerd, nu wordt zestien procent van de omzet in Nederland gehaald en de rest daarbuiten. Volgens Aashima is de Nederlandse afzetmarkt te klein. Met z’n 330 miljoen inwoners is Europa als afzetmarkt veel interessanter. Bij het bedrijf werken 220 mensen die vorig jaar verantwoordelijk waren voor een omzet van ruim vierhonderd miljoen gulden.
Taiwan
De producten van Aashima worden in Dordrecht ontwikkeld en in het Verre Oosten gemaakt. Om de productie te begeleiden heeft het bedrijf een eigen vestiging in Taiwan. Wekelijks komen tachtig zeecontainers met Trust en merkloze artikelen aan in de Rotterdamse haven. Een deel wordt overgeslagen in een gehuurd magazijn in Hoek van Holland van waaruit distributie plaats heeft naar het buitenland, een ander deel gaat naar het magazijn in Dordrecht.
,,We hebben hier met 4.500 vierkante meter veel te weinig ruimte. We krijgen steeds grotere aantallen binnen. En dat moet ook wel, want in deze branche daalt de waarde van de producten binnen een jaar met zo’n tien procent. Om een goede omzet te kunnen halen, moet je meer afzetten. Daarom is goed voorraadbeheer zo belangrijk’’, vertelt Husen.
In Dordrecht wordt de dagvoorraad gehouden bestemd voor de fijndistributie naar de Benelux en Duitsland. Vanuit Hoek van Holland wordt de grovere distributie verzorgd door logistiek dienstverlener Boers die zowel de zeecontainers leegt, orderpicking verzorgt als het Engelse filiaal bevoorraadt. ,,We leveren vanuit dat magazijn onze producten aan distributiecentra in verschillende landen. Lokale distributeurs nemen vervolgens in die landen de fijndistributie voor hun rekening’’, legt Husen uit.

Dagvoorraad
In Engeland, Frankrijk en Italië heeft Aashima eigen filialen die vanuit Nederland worden bevoorraad. De filialen zorgen vervolgens voor de levering aan de detailhandel via een distributienetwerk. ,,Ze werken in die landen ook met dagvoorraad zoals we hier hebben. Dat is belangrijk om een 24-uurs levering te kunnen garanderen’’, zegt Husen.
Wanneer in 2000 het nieuwe hoofdkantoor plus opslagruimte wordt betrokken, wil Aashima alle warenhouse-activiteiten en distributie in eigen hand hebben. Ons product is zo aan verandering onderhevig en daar willen we flexibel op in kunnen spelen, vindt Husen. Volgens hem is die speelruimte minder wanneer de volledige logistiek wordt uitbesteed.
Orderpicken en het gereedzetten van zendingen wordt in Dordrecht al gedaan door eigen logistieke mensen. De fijndistributie in de Benelux wordt verder verzorgd door Van Gend en Loos in Sliedrecht waar de goederen worden uitgesorteerd. De distributie in Duitsland wordt gedaan door een Duitse vervoerder die de zendingen ophaalt in Dordrecht en brengt naar een DC in Duisburg.
Het in eigen hand houden van logistieke activiteiten houdt volgens Husen niet in dat het bedrijf een eigen wagenpark krijgt. ,,Het gaat om de interne logistiek die we zelf gaan doen. Containers lossen, orderpicken. We gaan dat doen in een moderne opslagruimte waarvoor we een speciaal softwareprogamma hebben aangeschaft. Het is compleet met barcodesysteem.’’

Laadperrons
Het nieuwe magazijn krijgt twaalf laadperrons tegen vier nu. Er zal meer personeel worden aangetrokken. In plaats van de huidige twee ploegen kan er volgens Husen eventueel gewerkt gaan worden met drie ploegen die zich ’s nachts met het lossen van zeecontainers gaan bezighouden.
Of Van Gend en Loos kan blijven rijden voor Aashima is nog geen uitgemaakte zaak. Het vervoer vanuit de Dordtse lokatie wordt uitbesteed, maar aan wie is nog niet bekend. Husen zegt tevreden te zijn over de diensten van Van Gend en Loos. ,,Maar we zijn op zoek naar een netwerkdistributeur die heel Europa kan bedienen. Er wordt heel veel mee geadverteerd door bedrijven die beweren dat ze zoiets kunnen, maar wij hebben er nog geen kunnen vinden.’’
Husen: ,,Wij willen een 24-uurs levering garanderen. In de Benelux gaat dat nog wel, maar Van Gend en Loos kan dat nog niet in Duitsland, omdat er een tussenstop inzit. Ze brengen de goederen eerst naar een depot in het oosten van het land en pas daarna naar Duitsland. Dat kost tijd. Ik heb begrepen dat ze er wel volop mee bezig zijn om dit te verbeteren. Binnenkort kunnen ze het waarschijnlijk wel aanbieden.’’
Volgens Husen is het zeker voor Duitsland belangrijk dat er snel via fijndistributie kan worden geleverd. In Nederland wordt centraal beleverd vanuit depots, bij onze oosterburen gebeurt het decentraal, direct aan de filialen van de retailers. Groupagezendingen die langs tachtig adressen moeten zijn geen uitzondering, weet Husen.

Dalende prijzen
Het is een kwestie van je logistiek aanpassen aan de wensen van de klant, vindt Husen. Vooral met het oog op de lastige markt van computerproducten met almaar dalende prijzen, is een efficiënte manier van opslag en distributie van belang. ,,Het kostenpercentage op je product wordt steeds hoger omdat de waarde van je product daalt. Je zal daar daarom steeds slimmer mee om moeten gaan.’’
Intussen groeit de afzetmarkt van Aashima verder. Zo begint Oost-Europa op te komen, zoals Polen en omringende landen.Voor elke land heeft Aashima z’n gespecialiseerde vervoerder. Zo verzorgt Frans Maas op Portugal, Spanje en de Scandinavische landen waar Trust ook overal te koop is. Van Gend en Loos doet Italië, terwijl Frankrijk wordt bevoorraad door BGT.
Husen: ,,De grote vervoerders willen graag ons hele pakket hebben, maar onze ervaring is dat ze dat toch niet aankunnen. De tijdlevering is een bottleneck. Daar lopen we steeds tegenaan. We willen niet dat een winkelbedrijf in Italië nee moet gaan verkopen. En dat geldt niet alleen voor Trust, maar ook voor onze merkloze artikelen. Zeker voor die laatste categorie gaan winkels echt niet wachten tot ze die een keer binnenkrijgen. Die zoeken dan een ander product.’’