HONGKONG (NT) – De vroegere directeur van het nieuwe vliegveld van Hongkong H. Townsend heeft de schuld gekregen van de chaos die ontstond bij de opening van het vliegveld Chek Lap Kok op 6 juli vorig jaar. Volgens het onderzoek dat de regering van Hongkong heeft ingesteld, is de chaos te wijten aan een overmaat aan zelfvertrouwen en gebrek aan coördinatie. Als de opening een paar maanden was uitgesteld, aldus de onderzoekscommissie, zou er van chaos geen sprake zijn geweest. Townsend trad in november, vier maanden na de opening, als directeur van Chek Lap Kok terug.
In Hongkong is de stuurgroep die de bouw van het vliegveld heeft begeleid vaak aansprakelijk gesteld voor de problemen die zich bij de opening voordeden.
De onderzoekscommissie oordeelt echter mild over de stuurgroep. De stuurgroep is volgens de commissie niet ingelicht over mogelijke problemen die zich bij de opening voor konden doen. Het management van het vliegveld heeft volgens de commissie blind afgestuurd op de geplande openingsdatum, zonder een eventueel uitstel te overwegen. De leverancier van de elektronische systemen kreeg van de commissie ook een tik op de vingers.