ROTTERDAM (NT) – Is Transcore nu wel of geen uitzendorganisatie? Volgens FNV Bondgenoten wel en daarom mag Transcore geen sjorders leveren voor een spoedklus bij ECT. Dat is voorbehouden aan de arbeidspool SHB. Volgens advocaat mr. R. van der Steege zal het inhuren van personeel bij Transcore, onderdeel van het Rotterdamse havenbedtrijf Matrans, de ’broze arbeidsverhoudingen’ in de haven verstoren. ,,Matrans gedraagt zich als een olifant in de porceleinkast’’, zei hij gisteren voor de Rotterdamse rechtbank.
Daar diende een kort geding dat door Matrans/Transcore was aangespannen tegen FNV Bondgenoten. De vakorganisatie is er op tegen dat Transcore als niet-erkend uitzendbureau personeel levert aan ECT. Volgens FNV Bondgenoten worden daarmee CAO-afspraken voor de sjorsector geschonden.
Van der Steege wees erop dat er een volgorde is afgesproken in het geval bedrijven sjorders, personeel dat containers vastzet op schepen, tekort komen. Eerst moet bij collega sjordersbedrijven worden aangeklopt. Kunnen die geen extra mensen leveren, dan moet de havenarbeidspool SHB worden ingeschakeld en dan pas Transcore. Maar het moet dan wel gaan om gespecialiseerd sjorderswerk en niet om de multifunctionele actviteiten waarvoor ECT nu mensen nodig heeft.
Hij gaf toe dat de SHB geen personeel heeft dat het gespecialiseerde sjorderswerk kan doen. Maar hij vond wel dat de SHB in zo’n geval op zoek moet gaan naar de juiste mensen. Hij noemde dit de bestelfunctie van de arbeidspool. ,,Transcore is duidelijk een uitzendbureau en geen gespecialiseerd sjordersbedrijf’’, betoogde Van der Steege.
De raadsman van de eisende partij Matrans/Transcore, mr. A. Steensma, vond het onbegrijpelijk dat de FNV zo’n probleem maakt van deze kwestie. Volgens Steensma is Transcore een erkend sjordersbedrijf dat al eerder in de Rotterdamse haven is ingeschakeld om personeelstekorten op te vangen.

Overleg
Volgens de CAO mag Transcore zonder voorbehoud alle werkzaamheden verrichten. Het mag worden ingezet voor collegiale uitleen als de SHB niet kan leveren. Dat is ook afgesproken in het driehoeksoverleg tussen SHB, ECT en Matrans. Bij eerdere uitleen heeft de bond ook geen bezwaar gemaakt tegen de inzet van Transcore, zei Steensma.
Het geschil tussen Matrans/Transcore en FNV Bondgenoten speelt al sinds juni vorig jaar. Toen had ECT snel extra personeel nodig. Het containerbedrijf wilde zich echter niet mengen in het geschil en gaf de opdracht aan een ander bedrijf. Half december liepen de onderhandelingen tussen de vakorganisatie en Matrans/Transcore vast na een nieuwe opdracht van ECT.
FNV Bondgenoten wil, bij monde van Van der Steege, geen tweede SHB-achtige voorziening in de haven. ,,Dat zou een een fundamentele wijziging in de personeelsvoorziening betekenen. Niet-traditionele sjorderswerkzaamheden moet via de SHB worden geregeld, aldus Van der Steege.
Steensma vond het argument dat de arbeidsverhoudingen in de haven worden verstoord door Transcore ’onzin’: ,,Transcore speelt een volwassen rol in de sjorderssector. De rol van de SHB is zeker niet uitgespeeld als Transcore wordt ingezet.’’
Overigens is de sjorders-CAO opgezegd. Over twee weken beginnen de onderhandelingen over een nieuwe CAO. Boot doet donderdag of volgende week dinsdag uitspraak.