BRUSSEL (NT) – De organisatie van Europese vrachtvervoerders en douaneagenten Clecat heeft zich bij de Europese Commissie beklaagd over de oprichting van de koerierdienst ABX Transport en de overname van THL/Bahntrans door de Belgische Spoorwegen. Clecat acht het een vorm van concurrentievervalsing dat de Belgische Spoorwegen hun jaarlijkse overheidsinkomsten van 280 miljoen gulden uit de Eurovignetopbrengsten gebruiken om te concurreren met particuliere transportbedrijven.
Clecat heeft bedenkingen bij het Witboek van de Europese Commissie over de revitalisering van de Europese spoorwegmaatschappijen, waarin partnerschappen tussen spoorwegen en wegtransporteurs of logistieke servicebedrijven worden voorzien. ,,Het is niet onredelijk om de spoorwegen uitbreiding van hun dienstenpakket op alternatieve markten toe te staan, maar het is evenzeer redelijk om te eisen dat ze zich dan als normale bedrijven gedragen voor hun eigen rekening en niet op kosten van de staat’’, aldus Clecat.
De vervoerdersorganisatie ziet meer heil in verbetering van het railvervoer zelf. ,,In het belang van de duurzame mobiliteit valt het te bezien of investeringen in uitbreiding van de diensten beter is dan in verbetering van de spoorwegen zelf’’, aldus Clecat, dat ook waarschuwt tegen de vorming van nieuwe monopoliebedrijven die de toegang tot de spoorwegmarkt belemmeren.