Nederland zal op grond van dat voorstel meer vergunningen ontvangen dan bijvoorbeeld Portugal, Spanje en Griekenland.
Het totaal aantal vergunningen voor EU-vrachtwagens tot 40 ton is gesteld op 250.000 voor het jaar 2000, 300.000 voor de jaren 2001 en 2002, en 400.000 voor de jaren 2003 en 2004. Elke vergunning zal geldig zijn voor een rit door Zwitserland of voor een rit naar en van een bestemming in Zwitserland.
Voor lege en lichte vrachtwagens komen er van 2000 tot 2004 jaarlijks 220.000 vergunningen om tegen lagere kosten door Zwitserland te rijden. De Europese commissie stelt voor dat die vergunningen onder de lidstaten worden verdeeld op grond van de huidige nationale aandelen van lege vrachtwagens en vrachtwagens onder 28 ton die door Zwitserland rijden.

Toegang
De overeenkomst die de Europese Unie vorig maand in Brussel sloot met Zwitserland, het zogenaamde Alpenakkoord, zal van 1 januari 2005 af onbeperkte toegang tot het Zwitserse verkeersnetwerk geven voor EU-vrachtwagens tot 40 ton. Het akkoord zal van kracht worden zodra het is geratificeerd. De Europese Commissie verwacht de ratificatie deze zomer te realiseren.
De voorstellen voor de verdeling van de vergunningen zullen op korte termijn worden voorgelegd aan het Europees Parlement en de raad van transportministers. Het Parlement heeft op grond van de co-decisieregels inspraak in de verdeling. De Commissie verwacht geen verzet van het Parlement en geen vertraging in de goedkeuring door het Parlement als gevolg van de parlementsverkiezingen in juni. De Commissie heeft berekend dat de vergunningen voor de lidstaten een commerciële waarde vertegenwoordigen van 200 tot 300 miljoen euro. Volgens recente cijfers rijden Nederlandse vervoersondernemers jaarlijks tenminste 0,6 miljoen ton goederen naar Zwitserland en ruim het dubbele, 1,3 miljoen ton naar Italië.