ROTTERDAM (NT) – Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) wil dat rederijen en charteraars schriftelijk verklaren dat hun zeeschepen die de haven tijdens de eeuwwisseling gebruiken, millenniumgereed zijn. Het havenbedrijf heeft daartoe een concept-vragenlijst –de ’questionnaire’- ontworpen.
Schepen die niet millenniumbestendig worden geacht, zullen gedurende de kritische periode al hun activiteiten moeten opschorten. Schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren en niet millenniumgereed zijn, moeten tijdens de kritische periode voor anker buiten de haven blijven. Het GHR gaat uit van de volgende kritische periode: van tien uur ’s morgens op 31 december 1999 tot 1 januari 2000 om twee uur ’s middags.
P. Struijs, directeur Scheepvaart van het GHR, maakte de invoering van de questionnaire dinsdag bekend op de conferentie ’Eeuwwisseling in de Rotterdamse haven’. Volgens Struijs zullen tijdens de millenniumwisseling tussen de honderd en tweehonderd zeeschepen de Rotterdamse haven aandoen. Het GHR pleit voor een internationale invoering van de questionnaire. Het havenbedrijf wil zoveel mogelijk havens vragen om mee te doen. Volgens woordvoerder T. Schellekens hebben Felixstowe en Singapore al gezegd dat te willen. Internationale bijeenkomsten zullen worden aangegrepen om verder te lobbyen. ,,Op 3 maart wordt het millenniumprobleem bijvoorbeeld behandeld op een bijeenkomst in Londen van de Amerikaanse kustwacht. Ons streven is om in mei tot een internationale standaard te komen. ‘’