DEN HAAG (NT) – Een groep organisaties in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) gaat een onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid van een ondergronds logistiek systeem (OLS) in de regio. Gedacht wordt aan een systeem, waarbij stedelijke distributie wordt gekoppeld aan bestaande en nog te ontwikkelen overslagcentra en productiebedrijven.

Het onderzoek begint binnenkort en moet nog dit voorjaar worden afgerond. De totale kosten zijn 100.000 gulden. Daarvan nemen de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken en VROM de helft voor hun rekening. Het gaat om een initiatief van onder meer de gemeenten Arnhem en Nijmegen, het Knooppunt Arnhem-Nijmegen, de provincie Gelderland, en de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM).
Het OLS moet een ondergronds buizenstelsel gaan vormen waarin goederen worden gedistribueerd met automatisch geleide voertuigen. Het systeem moet gaan functioneren in de transportcorridor Wijchen-Nijmegen-Valburg-Arnhem-Zevenaar. Het onderzoek moet ook uitwijzen of het OLS kan aansluiten op het Multimodaal Transport Centrum Valburg. Dat laatste moet een knooppunt van wegvervoer, spoor en binnenvaart worden.

Bloementunnel
Ook in Noord-Holland zijn er plannen voor de aanleg van een OLS, tussen de luchthaven Schiphol en een toekomstige railterminal bij Hoofddorp. Inmiddels hebben al drie consortia interesse getoond voor de bouw van dit project.

Het laatstgenoemde systeem moet betaald worden middels een publieke en private samenwerking. Deze zogeheten bloemenbuis kan volgens dit systeem rendabel gemaakt worden.
De kosten voor dit systeem, dat klaar moet zijn in 2004, worden geschat op een half miljard gulden. Volgens de studie is een bruto marge van 4 procent haalbaar. Dit is de minimale eis van de overheid om bij te dragen aan de buis.
Ondergronds transport moet de komende jaren een grote vlucht gaan nemen. Minister Netelenbos (Verkeer) en de Tweede Kamer zijn het er over eens dat vervoer van goederen door buizenstelsels de toekomst heeft.