BRUSSEL (NT) – De Nederlandse oud-minister van Verkeer en Europarlementariër Hanja Maij-Weggen, volgt Jan Terlouw op als voorzitter van de European Intermodal Association. Maij-Weggen neemt de functie over in juni na de verkiezingen voor het Europees Parlement, waarin zij hoopt te worden herkozen. De toekomstige voorzitter sprak donderdag de algemene vergadering van de EIA toe in Brussel. Zij herinnerde haar toehoorders eraan dat zij de grondslag legde voor de Betuwelijn en voor het intermodale transportbeleid van de Europese Commissie.