MOERDIJK (ANP) – Europarlementarier F. Castricum uit Boxtel is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting Moerdijkse Hoek. Een woordvoerder van de provincie Noord-Brabant heeft dit gisteren meegedeeld. De stichting gaat een plan uitwerken voor een nieuw, grootschalig bedrijventerrein in West-Brabant.
Het nieuwe industrieterrein komt in de directe omgeving van het bestaande industrie- en havenschap Moerdijk. Het moet een landelijk voorbeeldproject worden ten aanzien van milieuzorg, zuinig ruimtegebruik en landschappelijke inpassing.