ROTTERDAM (NT) – Veel dienstverleners staan voor de keuze: een oplossing vinden of – deels – de boot missen, blijkt uit een studie van de Universiteit Nijenrode, gemaakt in samenwerking met KPMG Management Consulting. Sommige ondernemingen zijn al heel ver, zoals Pakhoed (Flow-management) en Nedlloyd (Flowmasters). Deze ondernemingen hebben een eigen visie die klanten geïntegreerde oplossingen biedt. Zij hebben echter ook te maken met de bezetting van voertuigen en loodsen. Ondernemers als Schneider Logistics en Menlo Logistics zijn hier onafhankelijk van. De onderzoekers menen dat dienstverleners voor de toekomst de keuze hebben uit zes mogelijkheden:
De traditionele transportorganisatie: een standaarddienst voor transport, met innovatieve oplossingen als electronic commerce (bijvoorbeeld Van Gend & Loos en PTT Pakket Post.) De traditionele transportorganisatie met extra activiteiten: extra mogelijkheden zoals warehousing bovenop het transport (Frans Maas).
Het transportbedrijf met maatwerk als dienstverlening: aanvullende diensten zoals voorraadbeheer, informatievoorziening en documentatie (Furness Logistics).
De keteneigenaar: de verlader besteedt zijn logistiek uit aan de keteneigenaar die het management krijgt over de gehele keten (bijvoorbeeld Menlo Logistics dat voor Nike de logistiek over heeft genomen).
De businesspartner: de verlader en de dienstverlener werken zeer nauw samen, waarbij de optimale logistieke oplossing wordt gezocht (Ryder en Nedlloyd).
De informatie-eigenaar: hier is sprake van een overkoepelende organisatie boven een netwerk van bedrijven. Afhankelijk van iedere klantvraag, zoekt de informatie-eigenaar naar een oplossing. Er is een nieuwe schakel in de keten die ook het logistieke ketenmanagement voor zijn rekening neemt. Dit voorbeeld bestaat in de praktijk nog niet, menen de onderzoekers.
Volgens de studie is er niet een ’beste’ strategie aan te wijzen. ,,Er zal altijd behoefte zijn aan alle verschillende vormen van logistieke dienstverleners’’, is de conclusie.