M . Geerts, verantwoordelijk voor de afdeling die zich bezighoudt met distributie in de Benelux, benadrukt dat zijn bedrijf zich duidelijk niet toelegt op dit soort vervoer alleen. ,,Wij zien mogelijkheden in lange termijn relaties met betrouwbare klanten en dat betekent dat wij een zo breed mogelijk gamma aan diensten trachten aan te bieden. De distributie in de hele Benelux binnen 24 uur is één van die diensten, maar het mag nooit de enige band met een klant zijn’’, verduidelijkt Geerts. Deze filosofie kadert in het feit dat Corneel Geerts naast de Benelux-distributie ook nog diensten op andere bestemmingen aanbiedt, via de gewone lijndiensten of via de Flyer-service die een klokvaste deur-tot-deur dienst mogelijk maakt door heel Europa.

Wederzijds
Het uitgangspunt van Transportgroup Corneel Geerts bij deze bedrijfsfilosofie is kwaliteit. ,,Wij rijden niet met extreem lage prijzen want wij willen dat de kwaliteit die wij bieden, ook gehonoreerd wordt door onze klanten. Vandaar dat wij als vervoerder ook kwaliteitseisen stellen aan onze klanten’’, stelt Geerts. Deze eisen hebben niets te maken met het feit of men al dan niet over een kwaliteitscertificaat beschikt, maar wel met de manier waarop de klant in kwestie met het begrip kwaliteit omspringt. ,,De klant moet weten wat de prijs van kwaliteit is en hij moet uiteraard solvabel zijn’’, vult Geerts aan.
Deze manier van werken zorgde er haast automatisch voor dat de distributiediensten van Distributie Marc Geerts in een bepaalde richting evolueerden. De leveringen in moeilijke winkelstraatjes van vaak kleine zendingen worden aan anderen overgelaten en het bedrijf in Wijnegem legt zich toe op industriële distributie. Volgens Geerts is deze aanpak ook de enige manier om als distributiespecialist een verlengstuk te worden van de organisatie van de klanten. In het leveren aan de kleinhandel is zo een integratie veel moeilijker te realiseren dan in een relatie met grote bedrijven.
Bovendien is het in deze context ook eenvoudiger om belangrijke overeenkomsten te sluiten die de grenzen van de Benelux overschrijden. ,,Wij trachten voordelen te halen uit het feit dat Distributie Marc Geerts en Transportgroup Corneel Geerts organisatorisch in wezen één zijn. Distributie Marc Geerts is sterk in de Benelux, terwijl de totale groep internationaal toch ook het een en ander te betekenen heeft en dat heeft voor onze klanten toch voordelen’’, zegt Geerts.

Troef
Uiteraard kunnen de distributieklanten niet alleen met een groot aantal bestemmingen worden overtuigd. Zij hebben immers nood aan een goede organisatie die snelle en betrouwbare leveringen garandeert. Vandaar dat Distributie Marc Geerts vooral van het 24 uurs karakter van zijn diensten een troef tracht te maken. ,,De hoofdzetel in Wijnegem doet in onze organisatie dienst als centrale verdeelschijf waarlangs alle goederen passeren. Tijdens de nachtelijke uren worden de goederen die de dag voordien zijn opgehaald, verdeeld per bestemming om een dag later uitgeleverd te worden. ,,Op die manier wordt het mogelijk goederen vanuit Friesland binnen 24 uur op hun bestemming in Luxemburg te krijgen’’, onderstreept Geerts nogmaals het Benelux-karakter van de dienstverlening.
Distributie Marc Geerts bestaat inmiddels twaalf jaar. Het bedrijf werd opgericht in 1987 door Transportgroup Corneel Geerts en was lange tijd uitsluitend voor het moederbedrijf actief. Vandaar dat Distributie Marc Geerts eigenlijk nog een relatief jonge speler op de distributiemarkt voor derden is. ,,Men zou kunnen stellen dat wij eigenlijk nog in volle expansie zijn. Het feit dat tegen maart van dit jaar de magazijnruimte verdubbeld zal worden, is maar een voorbeeld van deze groei, want ook het wagenpark, dat eveneens wordt ingezet voor de Flyer-dienst, wordt geleidelijk aan vernieuwd’’, besluit Geerts.