Het stuk weg zou aanvankelijk pas veel later worden aangelegd. Eind vorig jaar maakte minister T. Netelenbos (Verkeer) duidelijk dat het vereiste bedrag pas tussen 2006 en 2010 beschikbaar zou komen. Kort daarop zegde een aantal instellingen toe zich sterk te maken voor het verzamelen van een deel van het geld.

Het ging om de de Kamer van Koophandel Rijnland, de Vereniging voor Ondernemingen in Alphen, de gemeenten Alphen aan den Rijn en Bodegraven, de Hollandse Werkgeversvereniging en de Bodegraafse Raad voor Handel en Industrie.

Steentje
Dankzij de actie uit de regio heeft minister Netelenbos besloten de bouw van de weg naar voren te halen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT).
Eén miljoen gulden is gedoneerd door de VSB Bank. De gemeente Alphen aan den Rijn voteerde drie miljoen, terwijl de gemeente Bodegraven met één miljoen gulden op de proppen kwam.
Ook Rijkswaterstaat heeft een steentje bijgedragen door voor tien miljoen aan besparingen te bedenken voor het laatste stuk van de N11. Dit was samen met de bijeengegaarde tien miljoen gulden voldoende voor een aannemerscombinatie om het traject voor te financieren.
De totale kosten van de weg komen uit op circa 130 miljoen gulden.