ROTTERDAM (ANP) – Vier milieuorganisaties hebben gisteren de Raad van State gevraagd de uitbreidingsvergunning voor Akzo Nobel voor meer chloortransporten door Nederland op te schorten. De milieubeweging hoopt via een voorlopige voorziening te bereiken dat Akzo Nobel in de toekomst niet meer chloor vanuit Delfzijl naar de vestiging in de Rijnmond mag transporteren dan via de bestaande vergunning is toegestaan.
De voorlopige voorziening is aangevraagd door de Zuid-Hollandse Milieufederatie, Greenpeace, de Stichting Natuur en Milieu en de Waddenvereniging.