BRUSSEL (NT) – Als Polen wil toetreden tot de Europese Unie (EU) dan moet het land nog veel doen om de infrastructuur, wetgeving en standaarden voor het vrije verkeer van passagiers en goederen aan te laten sluiten op die van de EU. Dat heeft de Europese Commissie vastgesteld in een rapport over de aanpassing van de Poolse transportwetgeving bij die van de EU.
Volgens de commissie zijn ook meer bestuurlijke steun en training nodig voor ambtenaren en vervoersondernemingen die zich bezighouden met de Europese integratie. Als EU-kandidaatland is Polen bezig met het harmonisatieproces wat betreft de ontwikkeling van de infrastructuur en de de bedrijfsvoering van transportondernemingen.
Het toetredingspartnerschap vereist onder meer inspanningen op middellange termijn om EU-wetgeving op weg- en spoorvervoer en voor investeringen in infrastructuur vast te leggen.