ROTTERDAM (NT) – Het laatste deel van het nieuwe Arbeidstijdenbesluit (ATB) vervoer is in werking getreden. Hierdoor zijn de bepalingen ten aanzien van de verplichte tachograaf ingrijpend veranderd. Voortaan is een tachograaf verplicht als het totaalgewicht van trekkend en getrokken voertuig meer dan 3.500 kilo bedraagt.
Om het leed voor het midden- en kleinbedrijf enigszins te verzachten, hebben EVO en Bovag in overleg met de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Sociale Zaken afgesproken dat er voor bepaalde beroepsgroepen een uitzondering wordt gemaakt.