ROTTERDAM (ANP) – Het olieconcern Shell is plannen voor een kolossale investering in Nigeria aan het uitwerken. Volgens de Financial Times gaat het om een investering van ruim f 16,5 miljard. De krant baseert zich onder andere op mededelingen van directeur R. van den Berg van de Nigeriaanse tak van Shell.
Het is de bedoeling dat de investering in een periode van vijf jaar zijn beslag krijgt. Het gaat daarbij om de ontwikkeling van vier grote olievelden voor de Nigeriaanse kust.
Een woordvoerder van het concern meldt dat het voor een groot deel bestaande plannen zijn die nu op een rij zijn gezet. Naast het ingebruik nemen van de velden in zee, gaat het om de aanleg van 200 kilometer pijplijn en de bouw van een fabriek voor vloeibaar gas LNG.
,,Nigeria is aantrekkelijk om te investeren. Het is een low-cost oliegebied’’, verklaart hij de investering in een tijd dat de olieprijzen laag zijn en herstel daarvan niet in zicht is. Het is volgens hem ook een puur commerciële beslissing om velden voor de kust in gebruik te nemen en geen vlucht de zee in om de problemen met de bevolking op het vasteland te ontlopen.
Shell neemt momenteel ongeveer de helft van de Nigeriaanse olieproductie van twee miljoen vaten per dag voor zijn rekening. Als gevolg van de voorgenomen investering zou de olieproductie van het land met bijna eenderde toenemen.
Shell is in gesprek met de militaire machthebbers van Nigeria over deze grootste industriële investering die ooit ten zuiden van de Sahara is gedaan. Als de plannen doorgaan, betekenen die een flinke financiële steun voor de regering.
Volgens berekeningen van Shell zal de Nigeriaanse schatkist een bedrag van bijna f 40 miljard incasseren over een periode van 25 jaar.