STOCKHOLM (NT) – De Zweedse tankerrederij ICB Shipping boekte in 1998 aanzienlijk minder winst dan in het jaar daarvoor. Deze daalde van, omgerekend, 72 miljoen gulden naar ruim veertig miljoen gulden. Dit is volgens de onderneming het gevolg van zaken als afschrijvingen, kostenontwikkeling en buitengewone posten.
Het resultaat op de normale bedrijfsvoering vertoonde namelijk lichte groei, evenals de omzet die uitkwam op 320 miljoen gulden tegen 250 miljoen gulden in 1997.
De tankermarkt ontwikkelde zich tot het najaar goed, maar daarna is de klad gekomen in de positieve trend, zo licht het ICB-bestuur toe. Voor het lopende jaar bestaat enig voorzichtig optimisme. Door de lage olieprijs groeit de vraag naar tonnage voor lange afstanden, zo voorziet de rederij. Zij waren van plan om op korte termijn de vloot geheel uit te vlaggen naar Singapore, maar deze beslissing hebben ze uitgesteld. In de loop van dit jaar wordt opnieuw een poging gedaan de aandeelhouders te bewegen hun aandelen in te ruilen voor die van de bestaande dochtermaatschappij in Singapore.