Minister Jorritsma van Economische Zaken heeft met haar brief aan de Tweede Kamer over lpg-trucks voor een verrassing gezorgd. Het was al bekend dat Paars II ambitieuze plannen heeft op het gebied van schonere voertuigen, maar een halvering van het dieselverkeer binnen tien jaar is een vermindering die ronduit spectaculair te noemen is.

De vraag is natuurlijk in hoeverre dit streven haalbaar is. Er is weliswaar een aantal proeven gestart, maar het gaat nu nog slechts om hoogstens enkele tientallen voertuigen. Bovendien zijn deze proeven nog niet afgerond en is het nog maar de vraag wat de preciese uitkomsten hiervan zullen zijn.

Veel zal afhangen van het belastingbeleid dat het kabinet koppelt aan de introductie van ’groene’ distributievoertuigen. De investeringen in bijvoorbeeld lpg-trucks zijn namelijk een stuk hoger dan die in de conventionele vrachtauto’s op diesel. Daar moet een compensatie tegenover staan, wil het kabinet ooit slagen in zijn voornemen. Het kabinet maakt binnenkort bekend hoe dit geregeld gaat worden.

Het streven om het aantal dieselvoertuigen fors terug te dringen staat bovendien haaks op de algemene trend in steden om de zwaardere trucks de toegang tot de stad te verbieden. Dit soort maatregelen verhoogt namelijk het aantal voertuigen, dat nodig is voor de bevoorrading. Het is daarom belangrijk dat volle trucks, die iets langer uitvallen, ontheffing krijgen van de opgelegde beperkingen. Ook dat draagt bij aan een schoner milieu in stedelijke gebieden.