Utrecht . Het vrachtvervoer over het Amsterdam-Rijnkanaal groeit gestaag. Rijkswaterstaat telde vorig jaar 83.000 schepen. Die vervoerden samen bijna 53 miljoen ton vracht. Een jaar eerder was dat 49 miljoen ton en in 1998 ruim 44 miljoen.
De groei wordt volgens Rijkswaterstaat voornamelijk veroorzaakt door het toenemend bulkvervoer van steenkool, erts, schroot, benzine en kerosine.
De toename van steenkool schrijft de dienst toe aan de sluiting van de kolenmijnen in Duitsland. Sindsdien wordt steeds meer steenkool via IJmuiden en Amsterdam over het Amsterdam-Rijnkanaal naar het Duitse achterland getransporteerd.
Omdat de schepen steeds groter worden, blijft het aantal dat nodig is voor het toenemend tonnage vrijwel gelijk. De veiligheid is volgens Rijkswaterstaat niet in het geding. Ook zijn de eisen die aan schepen gesteld worden, steeds hoger en wordt elk schip nauwkeurig via de radar gevolgd. Bovendien is exact bekend welke lading schepen aan boord hebben.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement