,,Als je me vraagt of we in China anders worden behandeld dan bijvoorbeeld Cosco, is het antwoord: eigenlijk niet’’, zegt Lee. ,,Er is een level-playing field om te werken. De douane-afhandeling is in orde en we kunnen als rederijen in China onafhankelijk opereren. We hebben honderd procent de vrije hand om onze diensten aan de man te brengen, de klanten te bedienen, bills of lading te tekenen. Rederijen hebben een voorsprong op andere bedrijfstakken, waarin buitenlandse bedrijven alleen in China kunnen werken door joint ventures te sluiten met Chinese partners.’’
De Chinese rederijen hebben volgens Lee wel wat privileges, ‘maar dat is logisch’. ,,Het is voor ons altijd een discussie, hoor. Worden we wel gelijk behandeld? Maar China is nu eenmaal de thuisbasis van Cosco en China Shipping, dus hebben ze een groter deel van de business dan wij. En met dat grotere volume kunnen ze natuurlijk wat lagere kosten bedingen.’’
P&O Nedlloyd weet wat het te doen staat; zelf ook de volumes vergroten. Het kost Lee weinig woorden om de simpele strategie voor wat betreft de containerscheepvaart samen te vatten. ,,China is een zeer belangrijke markt waarin we fors willen groeien. We hebben al directe aanlopen in alle belangrijke havens, maar zullen doorgaan met het toevoegen van verdere directe calls.’’
P&O Nedlloyd heeft de voet al tussen de deur gekregen in China, maar wil in de toekomst een vaste plek op het bankstel in de huiskamer. Die moet er komen in de vorm van een eigen containerterminal in de Yangshan Diepzeehaven die in de nabije toekomst voor de kust van Shanghai wordt aangelegd. ,,We hebben de Chinese overheid officieel op de hoogte gebracht van onze interesse en ze heeft ons laten weten kennis te hebben genomen van onze belangstelling.’’
Lee hoopt dat China nog dit jaar een beslissing neemt over wie de vaste bewoners van de Yangshan Diepzeehaven worden. Er zijn diverse kapers op de kust. Niet alleen de Chinese rederijen, maar ook terminaloperators.
,,Operators zien de haven als een nieuwe mogelijkheid om te investeren, terwijl wij een terminal echt hard nodig hebben. Voor ons is China een strategisch gebied waar we de komende honderd, de komende tweehonderd jaar aanwezig willen zijn. Om te kunnen garanderen dat onze schepen altijd afgehandeld kunnen worden en om zelf het serviceniveau te kunnen controleren, is een eigen terminal gewenst. De schepen zijn nu eenmaal het brood en de boter van onze business. Bovendien kunnen we met een eigen terminal de kosten meer in eigen hand houden.’’
Lee zegt goede hoop te hebben dat de Chinese overheid de terminals in de Yangshan Diepzeehaven zal toewijzen aan containerrederijen in plaats van aan terminaloperators. ,,Rederijen brengen zelf de nodige business naar een haven, operators brengen zelf niets mee. We maken zeker kans.’’

Kader bij artikel:
GROTE KANSEN VOOR LOGISTIEK IN CHINA
Voor het ontwikkelen van logistieke activiteiten in China, ligt er in het land een enorm potentieel. Dat zegt Peter Lee, managing director van P&O Nedlloyd China en P&O Nedlloyd Logistics China. ,,Een jaar of vijf geleden bestond logistiek hier nauwelijks, nu praat iedereen erover. Door de groei van de internationale handel met China groeit de logistiek hier als kool.’’
Toch is het aantal buitenlandse bedrijven dat in China zelfstandig logistiek bedrijft, nog beperkt. ,,Van ondernemingen die logistieke diensten aanbieden in heel China, zijn er maar drie.’’
Veel exporteurs die producten afzetten op de Chinese markt, zijn volgens Lee nu aan het bekijken hoe ze logistiek slimmer kunnen opereren. ,,De werkwijze van westerse bedrijven die hun producten willen distribueren op de Chinese markt, is van oudsher om de producten simpelweg te verkopen aan een Chinese handelspartner. De bemoeienis van het westerse bedrijf houdt daarmee op; de Chinese onderneming doet de distributie in China. Meer en meer verladers komen er echter achter dat dit niet de meest efficiënte en economische manier van werken is.’’
Sommige verladers hebben volgens Lee reeds de stap genomen om een logistiek dienstverlener in de arm te nemen om die de distributie in China te laten regisseren.
,,Daarmee heb je als verlader meer controle over het logistieke proces en kan je de distributie slimmer aanpakken. Een Duits bedrijf dat speelgoed produceert in China, had vroeger twee tot drie maanden nodig om grondstoffen naar China te brengen. Nu adviseren we dat bedrijf om een hoeveelheid grondstoffen onder te brengen in een bonded warehouse in China. Dat bekort de levertijd tot zeven dagen.’’
P&O Nedlloyd Logistics China doet vooral warehousing en distributie voor producenten van chemicaliën en papierproducten. Het heeft daarvoor geen warehouses in eigen beheer. ,,Dat willen we niet. De ene klant wil een ander soort warehouse dan de ander, dus het is flexibeler om met subcontractors te werken.’’
Het binnenlands vervoer in China laat P&O Nedlloyd vaak over aan trucks. ,,China heeft veel geïnvesteerd in wegen en de kwaliteit van het wegennet is dan ook hoog. Je kunt in veertien uur over de snelweg van Shanghai naar Peking rijden.’’
Het spoor is voor Lee ‘een alternatief’, maar niet bijzonder aanlokkelijk. ,,Je stuit in het spoorvervoer in China op veel bureaucratie. Er zijn verschillende autoriteiten bij betrokken, waardoor de kosten hoog zijn, terwijl de faciliteiten niet eens goed ontwikkeld zijn.’’
P&O Nedlloyd zou veel meer de rivieren in China willen gebruiken. ,,We doen het waar we kunnen. Maar het probleem in de Chinese binnenvaart is, dat een groot aantal bedrijven een enorme vloot van kleine vaartuigen beheert. Vaartuigen van 10 tot 108 teu. Dat is geen economy of scale. Als buitenlandse onderneming is het echter moeilijk om het te veranderen. Buitenlandse bedrijven mogen in China niet zelf aan binnenlands vervoer doen. Het zou mooi zijn als er in China 400 teu schepen zouden varen zoals je die op de Rijn hebt. Maar het is de vraag of in China het kapitaal aanwezig is voor zulke barges.’’
Lee hoopt niettemin dat de adviezen die Nederland enkele jaren geleden aanvoerde in een ‘Masterplan’ voor de ontwikkeling van intermodaal vervoer op de Yangtze Rivier, eens tot resultaat leiden. ,,De Chinese regering is meer dan ooit bereid om naar de mening van buitenlandse overheden te luisteren.’’

Peter Lee, managing director van P&O Nedlloyd China: ,,Het zou mooi zijn als er in China schepen van vierhonderd teu zouden varen zoals je die op de Rijn hebt.’’