Vlaardingen . Op de terminal van Vopak waar vorige maand een tank instortte, worden in slechts zeer beperkte mate operationele activiteiten uitgevoerd. Het tankopslagbedrijf is nog steeds bezig met het opruimen van de gestolde laag van het product ortho-cresol en het leegmaken van zes tanks die in de buurt staan. Dat duurt langer dan voorzien in verband met de veiligheidsmaatregelen die Vopak in samenspraak met de milieudienst DCMR heeft genomen. Ondanks die maatregelen verwacht Vopak de komende tijd stankoverlast. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. Het is nog niet mogelijk geweest om de restanten van de tank uit de put te verwijderen. Wel hebben deskundigen op basis van de historische gegevens van de tank een aantal hypotheses opgesteld. Die worden in een later stadium getoetst aan foto’s die van de opruiming worden gemaakt.
De opruiming zal nog zeker twee weken duren. Daarna moet het gestolde product worden verwerkt en de grond in de put gereinigd.