Rotterdam . Als bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte wordt afgezien van een nieuwe zee-ingang, dan ziet de binnenvaart mogelijkheden voor een alternatieve aanvoerroute voor binnenschepen. Eerder had de sector vastgesteld dat het doortrekken van het Hartelkanaal naar het westen de enige optie was waar de binnenvaart helemaal achter kon staan.
Deze week heeft het Deelorgaan Binnenvaart demissionair minister De Boer van Verkeer en Waterstaat geschreven dat de optie van een brede Yangtzehaven als vaarroute naar de Tweede Maasvlakte bespreekbaar is. De sector stelt echter wel enkele uitdrukkelijke voorwaarden.
Als later alsnog wordt gekozen voor een eigen zee-ingang van de nieuwe Maasvlakte, dan dient de Hartelkanaal-variant nog steeds beschikbaar te zijn. De reeds gereserveerde grond voor die vaargeul mag voorlopig niet voor iets anders worden gebruikt.
Een tweede voorwaarde is dat de ‘middenseparatie’ tussen Nieuwe Waterweg en Calandkanaal met minstens vierhonderd meter dient te worden verlengd, om zo de extra golfslag bij de invaart door Calandkanaal/Beerkanaal te vermijden.
Die verhoogde golfslag en de veiligheid bij het kruisen van de vaarroutes van binnenschepen en zeeschepen vormen de belangrijkste argumenten om te kiezen voor verlenging van het Hartelkanaal als aanvoerroute van de Tweede Maasvlakte.
De binnenvaart wenst tenslotte uitdrukkelijk betrokken te blijven bij de uitwerking van de planvorming. De organisaties CBRB, Kantoor Binnenvaart en Koninklijke Schuttevaer hebben gisteren een gezamenlijke brief met soortgelijke strekking gezonden aan het college van B&W in Rotterdam.
Het initiatief voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte zonder eigen zee-ingang (het zogeheten ‘Maasvlakte/fall back scenario’) komt van de gemeente Rotterdam en voorziet behalve in een brede Yangtzehaven onder andere ook in een westelijke uitbreiding van de containerafhandeling.
Als dit wordt doorgezet, dan zijn er minder of in het gunstigste geval helemaal geen problemen voor de binnenvaart met betrekking tot golfslag en kruisend (zee)verkeer.