De gehele Europese Unie kende in het afgelopen jaar een overschot van 6,1 miljard euro, volgens de raming. In 2001 kende de hele EU nog een tekort op de internationale handelsbalans van 42,7 miljard euro.
Vooral het structurele Britse handelstekort drukt sterk op de lagere cijfers voor de voltallige Europese Unie. Over de periode januari tot en met november vorig jaar bedroeg het Britse handelstekort 63,6 miljard euro, in vergelijking met een deficit van 62,2 miljard euro voor de eerste elf maanden van 2001.
Duitsland heeft volgens Eurostat nog altijd een handelsoverschot van 117,9 miljard euro. Dit is ruim 30 milljard euro meer dan in het voorgaande jaar. De reden van het grote Duitse handelsoverschot is het inzakken van de importen, die daalden van bijna 503 miljard euro in 2001 naar 479,5 miljard euro in het afgelopen jaar.
De Nederlandse handelsbalans blijkt volgens de Europese cijfers tot de meest stabiele van Europa te behoren. In de eerste elf maanden van het afgelopen jaar boekte Nederland een handelsoverschot van 23,4 miljard euro, wat 1,2 miljard euro meer was dan in het voorgaande jaar..
Naast Groot-Brittannië kampen ook Spanje, Portugal en Luxemburg met tekorten op de handelsbalans. In de eerste twee landen is dat tekort echter wel gedaald.
De ontwikkeling van de handel met de diverse partners gaf een gemengd beeld. Zo daalden de importen uit Japan met 12 procent, uit de Verenigde Staten met 11 procent en uit Noorwegen 7 procent. De importen uit Tsjechië stegen 9 procent, uit Turkije 8 procent en uit China 6 procent.
De export naar Japan en Zwitserland daalde 6 procent. De exporten naar Turkije stegen 18 procent, die naar China 12 procent en naar Rusland 10 procent.

Tabel bij artikel:
HANDELSBALANS VAN EU-