Washington . De Amerikaanse spoorwegen hebben niet genoeg geld om het spoorwegennet uit te breiden of zelfs maar te onderhouden. Dat was de conclusie van een bijeenkomst van de transport- en infrastructuurcommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De Republikein J. Quinn, voorzitter van de commissie, noemt het spoor ‘de meest onderbenutte infrastructuur van het land’. Met name de kleinere lijnen in de Verenige Staten moeten meer geld krijgen zodat ze de nieuwe generaties wagons kunnen accommoderen, zo luidde een conclusie. Dat zou kunnen gebeuren door gebruik te maken van milieuwetgeving die ten doel heeft het gebruik van wegvervoer terug te dringen.