Zürich . Er is nog kantoormeubilair te koop uit de failliete boedel van Swissair op het ruim bemeten hoofdkantoor van Swiss WorldCargo. Ruim elf maanden na de ondergang van de Zwiterse nationale carrier en zijn onafhankelijke vrachtbedrijf Swisscargo is het nog steeds wennen voor de oudmanagers om het nieuwe Swiss WorldCargo, dat qua omzet en personeelsbestand is gehalveerd in vergelijking tot de onfortuinlijke voorganger, te presenteren. Zo is de bravoure om als een wereldspeler te acteren op de luchtvrachtmarkt met gehuurde freighters van het Amerikaanse Gemini en een belang in Cargolux compleet weg.
,,Wij zijn nu een belly carrier met een sterke marktpositie in Zwitserland, Noord-Italië, het oosten van Frankrijk en Zuid Duitsland’’, onderstreept de nieuwe algemeen directeur en oud- KLM-er O. Evans. Investeren in freighters zal Swiss WorldCargo dan ook niet doen, aldus de nieuwbakken topman. Ook kostbare wetleases zijn uit den boze. ,,Er zijn best andere opties op het gebied van capaciteit.’’ Als voorbeeld noemt hij het bestaande allotment op de freighters van Korean vanuit Basel. Meer deals zijn er voorlopig niet, ofschoon het vrachtbedrijf schreeuwt om capaciteit met een beladingsgraad van rond de 86 procent. Ter vergelijking: de benuttingsgraad bij de passage van Swiss schommelt rond een magere 40 procent.
Eigen winsttargets heeft Evans zich niet gesteld. Swiss WorldCargo is dan ook niet langer een profit-unit of zelfstandig bedrijf, legt hij uit. ,,Wij blijven een integraal onderdeel van de passagediensten en moeten zo de winstgevendheid van de totale vliegoperatie ondersteunen. Daarvoor zijn wel interne targets waaraan wij moeten voldoen en die wij ook voor dit jaar ruimschoots halen.’’
Met 11 procent van de totale omzet of een half miljard Zwitserse Francs is de vrachtafdeling over 2002 wel een belangrijke component voor de nieuwe Zwitserse airline, stelt hij. Op sommige intercontinentale routes ligt dat percentage zelfs aanmerkelijk hoger, vult Evans aan, zonder specifieke bestemmingen te noemen. Met die hoge beladingsgraad is het wel moeilijk om een andere doelstelling van Evans, meer marktaandeel, te verwezenlijken. Hij onderstreept dat vooral op routes naar Azië, VS en Afrika de grenzen zo’n beetje zijn bereikt. In totaal vervoerde SwissWoldCargo bijna driehonderdduizend ton vracht over 2002. Daarboven is het Europese truckingnetwerk al gauw goed voor honderdduizend ton. De groei voor de Zwitsers zit dan ook door de beperkte vrachtruimte niet in de generieke vrachtdiensten, die nog steeds 55 procent van de omzet leveren. Daarom hoopt de maatschappij zich in de markt meer te verkopen als een niche-speler met specialisaties op het gebied van valuables, post en perishables. Valuables is al goed voor 8 procent van de omzet en post voor 6 procent. De bijdrage van de perishables, waarbij in de eerste plaats wordt gedacht aan farmaceutische producten en niet aan groenten en bloemen, ligt op 15 tot 20 procent. Op de Zwitserse thuismarkt is dit aandeel met 30 procent in de totale omzet echter al aanzienlijk groter, aldus Evans. ,,Daarbij profiteren wij toch van het feit dat Zwitserland over een groot aantal grote farmaceutische bedrijven beschikt.’’ Dit geconditioneerd vervoer wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Zweedse Environtainer.

Kader bij artikel:
LUCHTVRACHTDIENST ARGUS IS EEN STUK VEILIGER
Met de nieuwe luchtvrachtdienst Argus speelt Swiss World Cargo in op de trend om luchtvrachtdiensten extra te beveiligen tegen het internationale dievengilde. Vooral voor bepaalde kostbare producten zoals mobieltjes, zonnebrillen, horloges en design kleding is er vraag naar deze diensten, verzekert vice-president marketing B. Högger van Swiss World Cargo. Het premium van 30 procent tegen vergelijkbare normale vrachttarieven wordt daarvoor gaarne neergeteld, blijkt uit marketing-onderzoek van de Zwitsers. Een geldterug-garantie wordt echter niet gegegeven.
Met Argus garandeert Swiss dat de kostbare lading continu in de gaten wordt gehouden. Opslag bij de afhandelaars geschiedt op speciaal afgegrendelde locaties. Het is een alternatief voor de valuables-dienst, die toch al snel twee keer zo duur is als normale luchtvracht, zegt Högger. Lufthansa en KLM hebben al vergelijkbare producten. ,,Wij zien hier toch een trend bij de klanten naar meer veiligheid, aldus topman O. Evans van de Zwitserse luchtvaart. Argus is een stuk veiliger. Ook de verzekeringsbranche zet de industrie steeds vaker onder druk om het vervoer veiliger te maken. De verwachting is dat Swiss 2 procent van zijn omzet uit het nieuwe product zal halen.

Swiss WorldCargo beschikt alleen over bellycapaciteit