Den Haag . Het rijk en de regio Amsterdam hebben de financiering rond voor de Tweede Coentunnel, die in 2010 klaar moet zijn. Eerder zette het kabinet al het licht op groen voor de aanleg, maar er ontbrak nog 216 miljoen aan de financiering.
Dat gat is nu opgevuld, onder meer door in te zetten op tolheffing op de Westrandweg. De huidige Coentunnel is een lastige flessenhals waar dagelijks files ontstaan. Een tweede tunnel staat dan ook hoog op het verlanglijstje van de gemeente Amsterdam en het bedrijfsleven. Na de aanleg van de nieuwe tunnel van vijf banen, telt de A10 ter hoogte van de Coentunnels acht rijstroken. Twee daarvan zijn wisselstroken, die open worden gesteld in de drukste spitsrichting. Volgens de ondertekenaars wordt door de Tweede Coentunnel en de Westrandweg de bereikbaarheid in de noordelijke Randstad aanzienlijk verbeterd. Verder krijgt ‘het investeringsklimaat in de regio Amsterdam een positieve impuls’.
Het rijk trok al eerder negenhonderd miljoen euro uit voor de aanleg van de Tweede Coentunnel en de Westrandweg langs de havens naar Schiphol, maar dit was nog niet genoeg. Minister De Boer van Verkeer heeft een overeenkomst met vertegenwoordigers van de regio Amsterdam getekend, waarin ze afspreken om in te zetten op tolheffing op de Westrandweg en de verlengde Westrandweg. Als dit niet lukt, dan reserveren rijk en regio beide 83 miljoen euro.
Verder hebben de partijen besloten de megaprojecten iets goedkoper te maken door kortere viaducten te bouwen en het dijklichaam van de Westrandweg steiler en smaller aan te leggen. Dit scheelt vijftig miljoen euro.