Voorburg . De Nederlandse aardolie-industrie, de chemie en de rubberindustrie zijn nog steeds de enige sectoren die groeien. Uit een voorlopig overzicht van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt, dat deze industriebranches gezamenlijk in de maand januari een groei hebben geboekt van 3,2 procent.
Dat is aanmerkelijk beter dan in de rest van de industrie. Als geheel heeft de Nederlandse industrie heeft in januari opnieuw flink minder geproduceerd. In vergelijking met januari vorig jaar ligt de productie 2,3 procent lager. Het is de zeventiende maand op rij met een lagere productie.
Wel is de teruggang in januari minder sterk dan in december, toen 6,7 procent minder werd geproduceerd. Dit wijst volgens het CBS echter nog niet op een duidelijke verbetering. Na correctie voor seizoeninvloeden is de productie in januari namelijk nauwelijks gestegen ten opzichte van december (+0,4 procent).
Het sterkst was de daling in de sector hout, bouwmaterialen, meubelen en overige industrie, waar de productie met 7,1 procent daalde. In de papier en grafische industrie ging de productie omlaag met 6,1 procent.
De Nederlandse ontwikkeling komt het meest overeen met die van het VK en Frankrijk, zo meldt het CBS. In het VK steeg de productie met 0,3 procent, in Frankrijk met 0,6 procent. In Duitsland is de industrieproductie sterker gestegen, namelijk 2,6 procent.