Rotterdam . De ambitie van de politie om criminaliteit in de Rotterdamse haven beter aan te gaan pakken, valt in goede aarde bij bedrijven.
De verladersorganisatie EVO zegt graag zo veel mogelijk inzicht te krijgen in de omvang van fraudes in de vervoerssector. ,,We hebben namelijk, net als trouwens de verzekeraars, de indruk dat het probleem erg groot is’’, aldus P. Ruyter, manager juridische zaken bij de EVO.
De havenwerkgeversorganisatie Deltalinqs zegt het te waarderen dat de politie Rotterdam-Rijnmond de criminaliteit in de Rotterdamse haven wil aanpakken. ,,De haven is een specifiek gebied en vereist dus een specifieke benadering’’, aldus T. de Graaf van de staf milieu en veiligheid van Deltalinqs. ,,In de haven zijn andere dingen aan de hand dan in een willekeurige wijk.’’
De organisaties wijzen erop dat ook het bedrijfsleven zelf betrokken is bij initiatieven om de criminaliteitspreventie te verbeteren. Zo is de EVO in gesprek met TLN, KNV en de Stichting Voertuigcriminaliteit over het opzetten van een anoniem meldpunt, waar bedrijven kond kunnen doen van criminaliteit die plaatsvindt in het samenspel tussen verladers en vervoerders, bijvoorbeeld de verdwijning van ladingen. Bedoeling is dat het meldpunt in november van start gaat. Ruyter: ,,Dit soort criminaliteit leidt tot schades die het dubbele zijn van de premies die verzekeraars van de vervoerders innen. Het is een belangrijk probleem dat aangepakt moet worden.’’
Het OM wil nog dit jaar vorm geven aan een ‘loket fraude en criminaliteit in de logistiek’, aldus Ruyter. ,,Met name fraude en diefstal in de Rotterdamse haven zullen een speerpunt zijn. En de politie krijgt de verplichting om bij gemelde feiten vervolging in te stellen.’’
Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam wijst op het preventieve beleid van het Platform Criminaliteitsbeheersing Rotterdam. In de nabije toekomst zal het ‘Rotterdam Port Security Plan’ worden ontwikkeld, een reactie op de eis van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) dat terminals met ingang van 2004 een ‘Port Facility Security Plan’ moeten hebben.

Zie ook pag. 7: commentaar

Zie ook pag. 10: Politie wil havencriminelen harder aanpakken