Den Haag . De gebruiksvergoeding voor de Betuweroute is volgens het ministerie van Verkeer en Waterstaat nog niet vastgesteld. Een bedrag van twee euro per kilometer zou uit de lucht zijn gegrepen.
Het Financieel Dagblad meldde gisteren dat er opnieuw een financieel gat dreigt te ontstaan bij de exploitatie van de goederenspoorlijn van Rotterdam richting Duitsland. Een paar weken geleden verscheen de rentabiliteitsstudie over het spoorproject. Conclusie was dat de spoorverbinding nog zo’n vijftien tot twintig jaar verliesgevend zou zijn door de hogere kosten van beheer en onderhoud. Alleen de variabele kosten konden worden betaald uit de opbrengsten van de vergoeding die bedrijven moeten betalen voor gebruik van de spoorlijn.
De Tweede Kamer riep meteen op alle beheer- en onderhoudkosten door het bedrijfsleven te laten betalen. Minister de Boer van Verkeer zag daar niet veel in. Volgens hem zou dat het gebruik van vrachtspoorroute niet ten goede komen.
Volgens het Financieel Dagblad zou een gebruiksvergoeding van twee euro per kilometer nodig zijn om de variabele kosten te dekken. Een bedrag dat vervoerders weigeren te betalen. Railion Benelux kondigt al aan niet op de nieuwe verbinding te gaan rijden, als er zo’n hoge heffing wordt opgelegd. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is verbaasd over de commotie. ,,De hoogte van de gebruiksvergoeding in 2007 staat nog lang niet vast’’, zegt een woordvoerster.
Vervoerders moeten nu 38 eurocent per kilometer betalen. Het ministerie gaat er tot nu toe van uit dat dit oploopt tot een euro in 2007. Tegelijkertijd heeft V en W onderzoek laten doen door TransCare Nederland naar de gebruiksvergoeding, aangezien de opbrengsten de kosten van beheer en onderhoud niet dekken. TransCare heeft becijferd dat de heffing omhoog kan tot vier euro in 2020, mits het spoorvervoer veel efficiënter wordt georganiseerd. Er wordt nog vervolgonderzoek gedaan. ,,Er valt dus nog niets met zekerheid te zeggen over de hoogte van de gebruiksvergoeding op de Betuweroute’’, aldus de woordvoerster van Verkeer en Waterstaat.